Tag archief: Regels

‘Bij overlast van kachelrook sta je machteloos’ Al jaren is dat zo……

‘Bij overlast van kachelrook sta je machteloos’

Het wordt hoog tijd dat de rollen eens worden omgedraaid. Gelukkig komt er steeds meer aandacht en besef dat houtrook niet alleen veel overlast geeft, maar ook slecht is voor de gezondheid.

Adriaan Beenen uit Vessem ondervindt al jaren rookoverlast van zijn buren. Juridisch kan hij hen niets maken. Hij heeft het enigszins opgegeven. ” Ik kan niet anders”, zegt Adriaan Beenen.

Een kort geding is hem afgeraden, want hij kreeg te horen dat hij daarmee toch niet echt een kans maakt. Voor hem op tafel ligt een flinke stapel papier, de verzamelde correspondentie over de rookoverlast door twee huizen in de straat. Hij had daarover contact met die buren, de gemeente en de burgemeester.

De buren van twee huizen verderop stopten anderhalf jaar geleden met stoken. Ze vinden het wel jammer dat ze geen hout meer kunnen stoken. “Wij hebben twee haarden”, aldus deze buurvrouw. “Maar uit respect voor Beenen maken wij die niet meer aan.”

10903890_832183600178676_7220092224668863761_oBeenens directe buren, die er sinds 2000 wonen, stopten echter niet. Zij installeerden een grote kachel. Die staat in de winter iedere dag aan, volgens Beenen om de gasrekening te drukken. De rook komt dikwijls bij Beenen in de woning terecht.

“Dan ga je er eerst met hen over praten. Vervolgens heb ik het via de gemeente geprobeerd, maar juridisch gezien heb je geen poot om op te staan. Je staat machteloos. Het is een legaal ongemak.”

Beenen overwoog te verhuizen, maar zijn vrouw vindt dat de overlast die moeite niet waard is. Het NCRV-televisieprogramma

uitspraak

De rechter is onpartijtig… tenminste dat verwacht je, maar de meeste zijn gek op fikkie stoken. Ook mr. Visser lust er wel pap van. Elke uitspraak zit hij voor de open haard. Vind je het gek dat hij niets meer ruikt……..

‘De rijdende rechter’ kwam op verzoek van Beenen ook langs. “Die rechter rook een keer in de buurt, zei dat er niets aan de hand was en vertrok weer.”

Beenen weet dat moeilijk te bepalen is hoe erg de overlast precies is. “Dan zou je op meerdere tijdstippen de luchtkwaliteit moeten meten. Dat gaat natuurlijk veel geld kosten.”

Hij en zijn gezin hebben veel last van rook. ” Het is wel verbeterd. De buren stoken nu beter hout en de kachel is opgeknapt, maar nog steeds heb ik last van tranende ogen. ’s Nachts gaan de ramen dicht, want je wilt niet dat je kinderen in die ongezonde lucht slapen. Het heeft een slecht effect op het humeur.”

Een echte burenruzie wil hij het niet noemen. “Wel vertroebelt het de relatie met je buren. Er is afstandelijkheid. Dat vind ik erg jammer.” Beenen constateert ook dat ‘een hoop mensen zich helemaal niet aan overlast als deze storen’. “Het is net als bij het roken. Vijfentwintig jaar geleden klaagde ook vrijwel niemand over sigarettenlucht. Ik denk dat het nog tien of twintig jaar duurt voordat deze vorm van overlast aan banden wordt gelegd. ”

Zijn naaste buren waren niet bereikbaar voor commentaar.

Stookgedrag en slecht onderhoud grote boosdoeners

niet te bedwingen: Stookgedrag en slecht onderhoud grote boosdoeners (via )

Permalink voor ingesloten afbeelding

Handhavingsverzoek Dalfsen gaat op in rook…….

Burgemeester en wethouders: “Niets aan de hand. Rook is gezond”. Hoe gaan gemeenten om met gedupeerden van houtrook?

Gedupeerde uit Dalfsen: Hierbij nog een film & foto van iemand van het piket. Deze ambtenaar moest bij ons controleren en vond het niet zo nodig om langs te komen.

groeneweg_141701_resized_1

Gemeente Dalfsen is een mooi voorbeeld. Ook de gemeente Nijkerk kan niet met het rookprobleem omgaan.

bar47

5Terwijl het ook anders kan. De gemeente Soest regelde het in 3 weken.

Gemeente Amsterdam wil de grootste fijnstof verspreider gaan aanpakken.

Burgemeester in Hoorn is het zat.

Gemeente Zwaag legt houtkachel plat……….

GroenLinks inZoetermeer en nog velen meer schenken aandacht aan de gezellige vuilspuiter of wel open haard/houtkachel/vuurkorf/tuinhaard……….

bar47

stankvrouwJe ruikt één houtkachel/open haard op honderden meters afstand. De lucht rondom een huis is tot 200 meter verontreinigd met fijnstof en andere giftige stoffen uit houtrook. Bij windstil weer is dat vele malen erger. Gemeenten (Rijswijk) kunnen artikel 7.22 gebruiken, waarin staat dat een bewoner geen stank, rook of schadelijke stoffen mag verspreiden.

bar47

10436351_801469613197569_1967039498255460170_nGeeft u maar een oordeel over dit conflict met de gemeente Dalfsen.

Videobeelden/foto’s/uitspraken zijn van gedupeerde en mogen niet worden gebruikt zonder toestemming.

bar47

3De uitspraak die veel gedupeerden van houtrook herkennen.

gemeente dalfsen uitspraak 1 cen gemeente dalfsen uitspraak 2 cen

gemeente dalfsen uitspraak 3 small cen

Gedupeerde; De argumenten kloppen van geen kant. We hebben gezegd dat onze buren de kachel niet goed opstoken en doven waardoor we nog meer overlast hebben. Dit kunnen we ook allemaal tackelen zelfs schriftelijk heb al het mail verkeer van de afgelopen jaren bewaard de gemeente blijkbaar niet.

 De films laten zien dat er continue rookoverlast is 

BOVAG legt de vinger op de zere plek ‘de houtkachel’

Ja, fijnstof dat komt uit het oosten of van het verkeer is het standaard excuus………….

TG 7-1-2015 Autootje pesten - HoutkachelzwBOVAG zegt dat er ook eens naar houtkachels gekeken moet worden, en terecht want het verkeer is helemaal niet veroorzaker nummer 1 van fijnstof PM2.5. Het autoverkeer staat veel lager en de uitstoot daalt gestaag. (zie grafieken links van deze pagina)

De grootste hoeveelheid fijnstof PM2.5 en PM10 komt vrij door het verbranden van hout in de houtkachel/open haard van u of uw buurman en dringt diep door in omliggende woningen via kieren, deuren en mechanische ventilatie systemen.

Een voorbeeld van een melding zoals wij die regelmatig ontvangen, in dit geval uit Amersfoort, die laat zien dat veel houtkachels gebruikt worden puur om geld te besparen en niet voor de sfeer. Vaak wordt zo’n kachel ook voor de sfeer gebruikt. Nee houtkachels zijn gewoon sfeerverpesters voor omwonenden die daardoor gedupeerden worden!!!!

FORMULIER - VRAGEN OF OPMERKINGEN ###################################################   Van: M***
Onderwerp: Amersfoort
Bericht inhoud:
Nadat onze nieuwe buren op 1 september hier kwamen wonen , begon het stoken van de 
houtkachel , niet alleen voor de gezelligheid , maar het schijnt dat dit de enige warmtebronis. Ik 
moet alles dicht houden, alles stinkt en er komt ook van alles in de kachel. Maar ze zijn 
erg voor het milieu. De pijp is erg laag en komt bij onze dakkapel uit. Onze vroegere 
buurman (waar we 30 jaar naast woonden ) stookte zijn open haard nooit ( hij had een nep) 
omdat hij niet trok. Wat kunnen we hier aan doen , ikzelf heb nooit een sigaret gerookt en 
rook nu iedere dag mee.
EINDE FORMULIER
Deze mail is verzonden via contact form op Houtrook.nl

Gemeente Rijswijk noemt artikel 7.22 voor handhaving houtkachels!!!!!!

bron

rijswijk

Wat moet ik doen bij overlast houtkachel…

Burenoverlast door open haard of houtkachel

Heeft u last van de open haard of houtkachel van uw buren, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente. Meestal* staat in de gemeentelijke bouwverordening dat de gemeente kan optreden tegen mensen die op een hinderlijke manier rook, stank of roet verspreiden. De mogelijkheden van de gemeente zijn wel beperkt door de benodigde bewijslast. Ook moet de gemeente rekening houden met de belangen van beide partijen.

U ziet bewijs is belangrijk!!!!!!!!!! Maak foto’s, video, audio als u met de stokers praat. Dagboeken bijhouden enz……………

Wij volgen gemeente Rijswijk op de voet 😉

*Artikel 7.22

BRON: Artikel 7.22. Restrisico gebruik bouwwerken, open erven en terreinen

Onverminderd het bij of krachtens dit besluit of de Wet milieubeheer bepaalde is het verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:

  1. a. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid;
  2. b. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein;
  3. c. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein, of
  4. d. instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.

Regels houtkachels open haarden al jaren lang een probleem…

Vraag: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam: Frank (datum: 27-06-2008 17:43)

Onze buren hebben een open haard geplaatst, afspraak was dat de schoorsteen een halve meter boven de nok van het huis zou uitkomen.
Tijdens de bouw hebben ze (zonder overleg) de schoorsteen op hun aanbouw (naast het huis) geplaatst. Op de schoorsteen zit een ventilator om de rook naar boven te blazen. Omdat deze schoorsteen tussen ons huis en de buren in staat, zijn wij erg bang voor rook- en geluidsoverlast.
Navraag gedaan bij de gemeente, maar de schoorteen schijnt te voldoen aan het bouwbesluit. De gemeente kan geen wetgeving vinden waarin staat dat de schoorsteen een halve meter boven de nok van het huis moet komen.
Dit wordt wel geadviseerd, ook door de brandweer, maar dit is niet voldoende volgens de gemeente. Zij moeten toetsen aan het bouwbesluit/wetgeving.
Is er een wet/regel waarin staat de de schoorsteen een halve meter boven de nok van het huis moet uitkomen?
Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
Piet (datum: 28-06-2008 14:33)

gemeente heeft gelijk, ze kunnen alleen eisen dat de schoorsteen voldoet aan het bouwbesluit. een 0,5 meter regel staat daar niet in.
volgens mij staat er wel in dat de schoorsteen 2 meter uit de perceelsgrens moet staan (maar dat zeg ik nu uit m’n hoofd, heb het bb niet bij me).

overigens, in het bouwbesluit staan de minimum eisen, beter mag wel.

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
ed (datum: 29-06-2008 13:43)

Die twee meter uit de perceelgrens geldt enkel als de uitmonding dwars uitblaast, je mag aannemen dat de rookgas recht naar boven wordt uitgeblazen en daar is geen norm voor.
Zoek eens op verdunnigsfactor het kan zijn dat de rookgasafvoer te dicht bij een raamopening of ventilatiepunt zit.
Maar als de gemeente dit al gedaan heeft blijft er geen punt over om de rookgasafvoer te laten verplaatsen.

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
Erwin (datum: 30-06-2008 11:27)

hoewel er geen directe eisen zijn is het wel zo dat er in elke bouwverordening een overlast/ hinder bepaling is opgenomen waardoor de gemeente kan optreden asl zij met u eens zijn dat de schoorsteen overlast veroorzaakt, zij moeten dan met een acceptabele oplossing komen om de overlast weg te nemen, en dan kom je meestal uit op een pijp boven het dak

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
Frank (datum: 30-06-2008 11:57)

Bedankt voor jullie antwoorden!

@Erwin:
Buurman en gemeente zijn overeengekomen dat onze buurman een document ondertekent waarin hij verklaart dat hij de schoorsteen aanpast als wij hinder ondervinden. Eventuele metingen zijn op de kosten v.d. gemeente. Gemeente kan nu nl. nog niet optreden, eerst moet blijken dat wij overlast hebben. Volgens mij zit er voor ons niets anders op dan af te wachten…

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
Frank (datum: 08-11-2008 09:15)

Grote overlast gehad van de te korte schoorsteen v.d. buren.
Deze week is de schoorsteen aangepast. Hij steekt nu 15cm boven de nok van het dak uit (incl. ventilator).
Pijp kon niet hoger omdat er anders met tuidraden gewerkt moest worden (lengte pijp vanaf beugel is nu 160 cm) en de uitmonding zit in een schuin dak van aanbouw, volgens aannemer moest er 1 dakpan zitten tussen nok en uitvoer i.v.m. lekkage(regen) gevaar.
Afspraak was 50cm boven de nok, weet iemand of dit nadelige gevolgen voor ons (buren) kan hebben (of: wat is de reden dat overal gesproken wordt over pijplengte 50cm boven de nok)?

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
Bob (datum: 10-02-2011 09:21)

Ik woon naast een buurman die bijna dagelijks zijn houtkachel aanmaakt met allerhande (sloop) hout. Mijn huis heeft een puntdak en drie ramen op het zuidwesten, zijn huis heeft een plat dak waarop een schoorsteen die wel aan de wettelijke norm zal voldoen. Als ik mijn huis wil ventileren, maakt niet uit welk raam ik openzet, komt rook binnen (want de wind waait meestal vanuit het zuidwesten). Gevolg: kleding stinkt, ogen gaan prikken, slijmvliezen raken geirriteerd. Is er iemand die een oplossing weet die succesvol is – bouwtechnisch dan wel juridisch? Alle ramen dichthouden had ik zelf al bedacht.

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
Michel (datum: 10-11-2011 14:36)

Ik loop inderdaad met hetzelde probleem buren stoken alles wat los en vast zit en wat lijkt op hout. Wetgeving is er niet echt. Met andere woorden dit moet aangekaart worden bij de politieke partijen want er zijn veel te veel mensen met dit probleem.

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
bloem (datum: 11-11-2011 14:24)

nou ik zou dat ook wel eens willen weten, want ik heb ook zo’n rokende schoorsteen naast me, er zit dan wel een ruimte van 2 garage ingangen tussen maar ik moet zelfs mijn achterdeur dicht doen (nu ook) om zijn rook niet binnen te krijgen, als ik boven kom stink heel de boven verdieping

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
Jan (datum: 13-01-2013 14:15)

Beste Lezer,

Voor een ieder van ons.

Eigenlijk moet er een standaard brief zijn.
Voor een verzoek en evt. later een bezwaar aan de gemeente om een
eis tot stoppen met last en hinder door houtrook en m.n. ook fijnstof,
veroorzaakt door houtkachels en vuurkorven.

Wie zou dat willen doen? Een advocaat, Jurist of een kamerlid!
Info kunt u plaatsen op leden@houtrook.nl

Groet,
Jan

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
Sonja (datum: 18-01-2013 18:43)

Ook wij hebben last van de rook van de schoorsteen van onze buren. Zodra de buren gaan stoken, moeten wij al onze ventilatieroosters in onze ramen sluiten (wij hebben deze zelfs afgeplakt met plastic), ook het centraal ventilatiesysteem moet worden uitgezet. Zodra wij de voor- of tuindeur opendoen komt de rook naar binnen. Gevolg prikkende ogen, last van keel en je proeft zelf de rook in je mond. Het lijkt wel of er geen openhaard maar iets anders wordt gebruikt. De rook is zo vies en zo intens van lucht.

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
JB (datum: 14-02-2013 15:08)

Ook wij hebben last van de schoorsteen van onze achterburen. Bij ons is het nog niet zo erg dat de ogen prikken.

Heeft iemand al eens contact gezocht met de GGD? Ik denk dat zij wel iets kunnen doen in de naam van gezondheid!

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
Rookgasafvoer (datum: 18-02-2013 12:14)

Wij wonen sinds kort in een nieuwbouwwoning. Wij zijn afhankelijk van een wtw-installatie en onze directe buren wiens woning grenst aan de onze hebben een open haard. De buren hebben een puntdak welke dwars op ons huis staat. De rookgasafvoer zit op het hellende vlak aan onze kant. Dit zit op ongeveer dezelfde hoogte als mijn aanvoer van frisse lucht. Als de buren hun open haard aanzetten stinkt het in huis, het begint op 2 verdiepingen voornamelijk waar de rookgasafvoer loopt, volgens de aannemer onmogelijk maar toch is het zo. Maar onze wtw zuigt de vieze rook natuurlijk ook aan. Buren geven aan rekening te houden met wind e.d. maar alle ramen en deuren zitten dicht en nog komt de lucht bij ons binnen, buiten ruik je het eigenlijk niet. De geur is niet prettig maar vind ik niet eens het ergste. Wel de fijnstof die door mijn huis geblazen wordt. Ik vind het ook vreemd dat hier geen normale regelgevingen voor zijn ook al zijn wij afhankelijk van de frisse lucht dmv onze wtw. Aannemer zegt dat alles voldoet aan het bouwbesluit en daarmee is volgens hen de kous af.

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
J. Bolte , van Yacht (datum: 18-02-2013 12:52)

Dat zal de aannemer best zeggen, maar heeft het ook al eens zelf nagekeken? er zijn daarvoor inderdaad standaard regels, en de meeste afvoeren voldoen hier niet aan.

Daarnaast zijn de afvoeren meestal van een dusdanige omvang dat ze niet zonder toestemming geplaatst mogen worden, op die manier heeft u dan ook 2 manieren om bij de gemeente dit aan te kaarten.

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
W , van openhaardje (datum: 22-11-2013 11:54)

Als je even 50 jaar teruggaat in de tijd toen bijna ieder nog hout,kolen of olie stookte zag de hele straat gewoon blauw van de rook en werd dat als normaal gezien(je gaat toch niet in de kou zitten!). Toen de overheid gas vond kwam gas in de mode en namen veel huizen een gasinstallatie(vooral door de reclame van overheid, het zou o zo goedkoop zijn!??)Echter je kunt nooit iemand verplichten om zijn huis te verwarmen met een bepaalde brandstof! Of verbieden dus ook niet. Milieutechnisch ga je dat echt niet redden, omdat hout stoken 100x beter is dan gas winnen en gas stoken voor het milieu. Houtpellets(korrels) zijn uiteraard heel wat anders en vallen niet onder hout, het zal altijd andere (afval)ingredienten bevatten dan ze beweren, je zit vast aan het kopen van die korrels(prijsafspraken en commercieel gewin) want de meeste kachels kunnen alleen korrels stoken, en als de stroom uitvalt en de cv het niet doet zal de korrelkachel ook niet werken want deze moet stroom hebben.
Gr. ing.fopjes. Aerdenhout.

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
e.l. van dedem (datum: 11-01-2014 19:23)

Ook ik woon 1 huis verwijderd van een huis waar op een platte aanbouw een uitlaat van een open haard op niveau van de eerste verdiepingsramen is aangebracht.
De stinkende rook wordt rechtstreeks mijn tuin in geblazen en erger nog dringt door de ventilatie openingen mijn huis ( een wit huis )binnen.
Alle huizen in de straat hebben normale schoorstenen die boven de nok van het dak steken.
Ik kan mij niet voorstellen dat dit zomaar kan. Ook niet dat de haardstoker, een medisch specialist, dat gewoon doet.