Categorie Archieven: Open Haard

Website Platform Houtrook en Gezondheid online!

Website Platform Houtrook en Gezondheid online!

Vuurkorf kankerverwekkend brand hout?

BRON Consumentenbond

Vuurkorf kankerverwekkend brand hout?

Moeten er geen eisen gesteld worden aan het brandhout? Volgens het longfonds is het verbranden van hout kankerverwekkend. Het lijkt me dat dit dan gaat om een onveilig product? Hoe kan het zo zijn dat dit vrij verkocht wordt? Moeten hier geen normen voor komen?
Link https://www.longfonds.nl/sites/default/files/Longfonds%20Verklaring%20Houtrook%20met%20logo.pdf

Betreft: Verklaring Longfonds (voorheen Astma Fonds) over houtrook en
gezondheidsschade
Geachte heer, mevrouw,
In deze verklaring van het Longfonds gaan wij in op de gezondheidsrisico’s van het
stoken van houtkachels, haarden, vuurkorven en barbecues.
Luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid van mensen. Een van de veroorzakers van
luchtvervuiling is de uitstoot van stoffen die vrijkomen bij het stoken van hout in de open
haard, houtkachel, vuurkorf of barbecue. Op lokaal niveau draagt houtrook bij aan
gezondheidsklachten door fijn stof (PM10 en met name PM2,5). Ook kankerverwekkende
(PAK’s)-en andere giftige stoffen (VOS en koolmonoxide) komen vrij bij de verbranding
van hout. Houtrook is daarmee naast een stankprobleem, ook een gezondheidsprobleem.
Mensen met een chronische longziekte zoals astma of COPD (chronische bronchitis en
longemfyseem), maar ook gezonde kinderen en ouderen, ondervinden de meeste
klachten door houtrook. Zij kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of een
verslechterde longfunctie krijgen. Bij hoge blootstellingen kunnen de klachten lang
aanhouden, ook als de blootstelling al is beëindigd. Hierdoor worden deze mensen
belemmerd in hun dagelijkse leven.
Longpatiënten die in de buurt wonen van een vervuilingsbron zoals een houtkachel,
kunnen zich daartegen niet adequaat beschermen. Het is onmogelijk om de eigen woning
zodanig af te sluiten dat de rook niet meer binnendringt. Bovendien is het juist nodig om
continu te ventileren om de luchtkwaliteit binnenshuis gezond te houden.
De gemeente kan de gezondheid van longpatiënten wél beschermen. Bij het stoken van
hout moet minimaal worden voldaan aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan ‘goed
stoken’. Daarnaast is een stookverbod bij bepaalde weertypes: windstil weer,
temperatuurinversies, mist ed. en/of hoge concentraties luchtvervuiling sterk aan te
bevelen. Een ontmoedigingsbeleid voor het stoken van houtvuur in de gemeente met
name door kachels en haarden draagt bij aan de gezondheid van de inwoners. Echter,
ook al wordt aan deze maatregelen voldaan, dan nog kunnen mensen die daar gevoelig
voor zijn, klachten krijgen.
Het Longfonds wil gezondheidsschade door luchtvervuiling zoveel mogelijk voorkomen.
De gemeente kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Wij vertrouwen er dan ook op
dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en haar inwoners, en met name de
mensen met een chronische longziekte, beschermt tegen de schadelijke gevolgen van
houtrook. Het Longfonds verzoekt de gemeente om elke situatie serieus te bekijken en
te onderzoeken welke oplossing het meest geschikt is.

Wanneer vuurkorven en fakkels voor een zacht meeneemprijsje aan de kassa´s staan van bij voorbeeld de tuincentra of tankstations, wordt er (geleidelijk) steeds meer behoefte aan brandhout gecreëerd. Voor hen is het gewoon handel!  Het brandhout wordt inderdaad ook nog vaak gezellig, maar ongefilterd in openhaarden verstookt, trendy of met het idee gas te besparen, maar op een onkundige manier en vaak op de verkeerde temperatuur. Zelfs voor de nieuwbouw zijn in nederland nog steeds geen toereikende bouwkundige eisen voor filters aan een open haard gesteld (ik heb een architect gevraagd) en wie weet of de nieuwe allesbrander deugdelijk gecertificeerd is? Geheel anders bij onze buurlanden en Skandinavië met voorschriften en stevige controles. Ondeugdelijke haarden worden na een waarschuwing  korterhand ambtelijk dichtgemetseld en daar komt de boete nog bovenop. Zachte heelmeesters……

Klachten over branderige ogen, rookstank tot en met naar lucht moeten happen voor mensen met astma of bronchitis zijn al jaren lang bij de plaatselijke GGD’s geregistreerd. De GGD heeft daarover ook een gedegen onderzoek laten doen door het RIVM en de gevaren en gezondheidsschades zijn alom bekend en mogelijk erger dan de uitlaatgassen van het autoverkeer waarover zo vaak wèl gedoe is.

Agrariërs of bedrijven worden hard aangepakt, wanneer er een melding van open vuur binnenkomt. Ook voor paasvuren is een vergunning nodig, maar particulieren kunnen helemaal niet aangepakt worden, omdat de Gemeentes er geen handhaving (lees APV-verordening) voor hebben ingericht. De politiek heeft vragen hierover ooit als niet-relevant afgedaan en nu moeten we op een wetgeving vanuit Brussel wachten voor het gehele europese gebied……want gezellig fikkiestoken, dat laat je je door de buren toch niet verbieden. Not done!

Wanneer men op “houtrook” zoekt op het internet, komen er veel klachten, maar ook veel informaties en initiatieven voorbij, zoals voorgedrukte folders over houtrookoverlast om (anoniem maar hopelijk effectief) als bijsluiter van brandhout bij de veroorzaker in de brievenbus te stoppen. Er is een landelijk burger-meldpunt waarop dan de gemeentelijke bestuurders hun actuele positie kunnen zien. Niemand wil ruzie met de buren……..!! De autoriteiten kijken weg. Ook kan men op het internet een voorbereide petitie vinden en tekenen…….of het verontrustende onderzoek van het RIVM nalezen. Maar deze oude brandhout-molen draait, politiek gezien héél erg langzaam en niemand wil zich de vingers aan die hete vuurkorven branden. De regenten in Den Haag lijken met de kop in het zand te denken:

Beste burgers, krijg allemaal maar gewoon de (fijnstof-) kanker!

(en ja topic-opener, open houtvuur is meer dan alleen maar rook- of stankoverlast, het is zelfs levensgevaarlijk!!)

 

http://www.ggdwestbrabant.nl/Themas/Milieu-en-veiligheid/Luchtvervuiling/Houtrook

enz……………….

GGD Houtrook veroorzaakt hartfalen

BRON OMROEP FRIESLAND

AANPAK HOUTROOK NODIG

Wood Stove Smoke Is Killing Us

Wood Stove Smoke Is Killing Us

 02/02/2015 11:32 am ET | Updated Apr 04, 2015
 • Cathy ShufroJournalist and photographer; OpEd Project Public Voices Fellow

Winter cold has set in, and smoke curls skyward from my neighbor’s chimney. Once, I would have found that charming. No longer.

Now I know that his smoke is making me sick. For starters, wood smoke causes heart disease, irregular heartbeat, lung cancer, and emphysema. I’m not alone in waking up to these hazards: Cities from Paris to Montreal to Tacoma are responding with restrictions aimed at wood-burning.

And on Tuesday (February 3), the Environmental Protection Agency (EPA) will issue new rules requiring manufacturers to redesign wood stoves and other wood-fired heaters to burn cleaner and more efficiently, with standards phased in over five years. But these improvements will do little to clean the air, because the rules won’t require people to get rid of their old stoves. The 11 million American households that heat with wood will be allowed to keep on stoking their polluting stoves. The EPA’s approach resembles waving a potholder to clear smoke from a raging kitchen fire. 

Non-smokers are no longer forced to breathe cigarette smoke in restaurants and offices, but wood smoke can have the same effects: many toxins in cigarette smoke and wood smoke overlap. These include formaldehyde, heavy metals and cancer-causing compounds called polycyclic aromatic hydrocarbons. In a single hour, a fire in a hearth generates quantities of these hydrocarbons at levels produced by burning 6,000 packs of cigarettes. 

Each fall, the return of my childhood asthma coincides with the first smoke from my neighbor’s chimney. I thought that shutting my windows might shield me. But studies show that more than half of the smallest particles in smoke find their way inside, despite sealed windows. Those tiny, lightweight particles and droplets arewood smoke’s most vicious components. They dive deep within the lungs, scarring lung tissue and streaming into the blood. The smallest particles are so light that they travel for miles. My neighbor’s wood-burning may be eroding the health of families who live far from his smoking chimney.

Is this legal? I called my health department here in Connecticut. They told me that the only law that might apply is the nuisance statute in the state’s public health code. It addresses perils including flies swarming around outhouses–but it doesn’t even mention smoke.

That’s in a state in which the number of households heating primarily with wood more than doubled between 2000 and 2010. The number of Americans who burn wood for heat grew by a third from 2000 to 2010, according to the U.S. census.The EPA estimates that, based on 2005 air quality, small particles cause 130,000 Americans to die prematurely each year–including 1,800 babies.

I once relished cozy evenings beside friends’ wood stoves. But the romance is gone: I’ve learned that just a few hours of inhaling wood smoke can trigger a stroke or heart attack in someone with underlying disease. I sympathize with my well-meaning neighbor. He views his woodpile as a symbol of self-reliance. But when I see people with lung disease tethered to oxygen tanks, I know that wood smoke may have made them sick, or sicker. They don’t get to be self-sufficient.

Increasingly, local and regional governments are stepping in where the EPA dreads to tread. Around Washington State’s Puget Sound, a regional air quality agencyenforces no-burn days when pollution spikes. Furthermore, 3.8 million residents there have until September to rid themselves of wood stoves built before 1995.Montreal has gone farther. In Canada’s second-largest city, where an estimated 900 residents die early each year because of wood smoke, the city has banned installation of any new wood-fired appliances except those burning pellets. Paris recently declared and then rescinded a prohibition on burning wood in fireplaces.

Health districts nationwide should shut down wood stoves and furnaces if their smoke enters neighbors’ houses. Every town and city should monitor air quality and ban burning when particulate pollution runs high.

Ironically, while our developed nation continues to tolerate wood-burning, smoke pollution gets attention in poor countries. More than 1,000 governments and NGOs have joined the Global Alliance for Clean Cookstoves to reduce indoor air pollution in developing countries. They are acting because the WHO has reported that indoor smoke causes nearly 4 million people to die prematurely each year from heart disease, strokes and chronic lung problems. Soot leads to half the lung infections that kill children under 5.

Autopsies of ancient Egyptians have found that mummies’ lungs are laden with carbon deposits from wood smoke. Three thousand years later, it’s appalling to recognize that our own autopsies will look the same. It’s time we protect ourselves.

‘Open haard veroorzaakt kanker’

ad

‘Open haard veroorzaakt kanker’

LRV_Ombuds_01a_110515

KOPENHAGEN – Houtkachels veroorzaken dodelijke hartziekten en kanker, waarschuwen Deense wetenschappers. Zij analyseerden en vergeleken deeltjes in de lucht van een dorp in Denemarken waar ze veel houtkachels gebruiken met die in een dorp waar ze er weinig gebruikten.

Ze namen ook stalen rechtstreeks uit de rook van een houtkachel, daaruit blijkt dat dit een hoger niveau van kankerverwekkende stoffen bevat. Professor Steffen Loft waarschuwt: “De deeltjes uit houtrook kunnen zeker fatale hart- en longziekten veroorzaken. Menselijke cellen die werden blootgesteld aan deze deeltjes vertoonden aanzienlijke DNA-schade en veranderingen. Het is vergelijkbaar met de effecten van stofdeeltjes uit het verkeer.

De volledige impact op de gezondheid is momenteel nog niet bekend, maar zeker in ontwikkelingslanden waar veel mensen een houtvuur hebben om te koken en te verwarmen is dit een belangrijke oorzaak van ziekte.”

Professor Steffen Loft: “Onzichtbare deeltjes in rook van hout van kachels en stoven zijn klein genoeg om geïnhaleerd te worden in de diepste delen van de longen.” Gelijkaardige deeltjes in uitlaatgassen van auto’s en elektriciteitscentrales die op kool werken, werden al in verband gebracht met hartziekten, astma, bronchitis en kanker in eerdere studies.

Harm Oving is wetenschapsjournalist en durft de waarheid over houtstoken te vertellen.

Harm Oving is wetenschapsjournalist en durft de waarheid over houtstoken te vertellen.

 

 • Harm Oving is wetenschapsjournalist en durft de waarheid over houtstoken te vertellen.

 • 435.000 open haarden
 • 335.000 houtkachels
 • 180.000 inzet haarden
 • ??? pelletkachels
 • Pelletkachels zijn veel beter
 • Wij stoken 1200 miljoen kilo hout per jaar
 • 11 kilo per dag per Nederlander wordt er gestookt
 • officieel is hout een groen brandstof
 • Wordt heel slecht gestookt
 • Houtkachels, vuurkorven, open haarden zijn heel milieu belastend
 • Als je een open haard,houtkachel enz. ruikt dan weet je al dat er slecht wordt gestookt en er veel giftige stoffen vrijkomen.
 • 78000000 kilo koolmonoxide en andere aromatische geur stoffen (BENZEEN, PAK’s, ROET,TEER)
 • Is heel slecht voor de gezondheid
 • Rendement open haard max. 10%
 • Heel veel giftige stoffen komen in de directe woonruimte (maar ook uw buren “genieten” van de schadelijke stoffen)
 • De stoker ruikt het zelf niet meer. (net als de tabaksroker)
 • Alleen goed gedroogd hout gebruiken. (Dat is dus op)
 • Geen afval hout of ander afval zoals kranten, melkpakken,tuinhout enz. (Dat gebeurt dus wel zie de talloze schoorsteenbranden)
 • Gashaard 100% beter of een DVD met een brandende open haard

Frans Duijm van de GGD: De politie moet optreden tegen rookoverlast

Schermafdruk 2015-10-13 23.23.02 Een rapport van de GGD en de Universiteit Utrecht waarschuwt voor fijnstof die in de rook uit houtkachels zit. De klachten van buren die last hebben van de rook, moeten serieus worden genomen, want er zijn gezondheidsrisico’s. Bij acht op de tien gezinnen zit er te veel fijnstof in de lucht. Volgens kachelverkoper Klaas Tigchelaar uit Heerenveen worden de problemen voor een groot deel veroorzaakt door verkeerd stoken van een houtkachel. Vaak is het hout te nat. Hout zou op zijn minst een of twee jaar moeten liggen drogen voordat het opgestookt wordt. Verder wordt het hout vaak van onderen aangestoken. Het is beter om het hout aan de bovenkant aan te steken. Dat geeft meer zuurstof en een betere verbranding, wat weer zorgt voor minder schadelijke rook.

Er moeten strengere regels komen voor houtkachels. Zo mag bijvoorbeeld de plek van de schoorsteen niet te veel hinder geven voor de buren. Bovendien zou de politie moeten optreden tegen rookoverlast. Dat zegt milieu-arts Frans Duijm van de GGD. BRON OMROEP FRIESLAND


			

GGD waarschuwt voor schadelijke rook uit houtkachels

GGD waarschuwt voor schadelijke rook uit houtkachels

De fijnstof die bij de verbranding vrijkomt kan schadelijk zijn voor de gezondheid FLICKR / COLBY STOPA / CC BY 2.0

Rook die uit houtkachels komt, kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van de drie noordelijke GGD’s en de Universiteit van Utrecht.

Volgens RTV Drenthe zijn tien gezinnen onderzocht die ernstige klachten hebben over de houtrook van de buren. Uit het onderzoek blijkt dat bij acht van de tien onderzochte woningen de gemeten hoeveelheid fijnstof de gezondheidsgrens overschrijdt.

Gezondheidsklachten

Houtkachels kunnen volgens GGD Drenthe stankoverlast geven, maar ook gezondheidsklachten zoals irritatie van ogen, neus en keel.

De GGD heeft tips voor mensen die houtkachels gebruiken. Zo wordt geadviseerd om de kachel niet als hoofdverwarming te gebruiken en om niet te stoken als het windstil is. Ook moet het hout één of twee jaar gedroogd zijn.

Houtstoken: Daar word je zieker van dan je denkt. (LONGFONDS)

Houtstoken: Daar word je zieker van dan je denkt.  (LONGFONDS)

http://www.longfonds.nl

longfonds