Meer hart- en vaatziekten door fijn stof

Hans van Maanen

ntvg

BRON

Blootstelling aan fijn stof kost, volgens schattingen van de Global Burden of Disease Study uit 2010, wereldwijd ruim 3 miljoen doden. Over het directe effect van blootstelling aan fijn stof op de incidentie van hart- en vaatziekten bleef echter veel onduidelijk – vandaar dat in 1997 in 5 Europese landen de grote ESCAPE-studie werd opgezet. In BMJ (2014;348:f7412) doen de onderzoekers verslag van hun bevindingen.

‘Een toename van 5 µg/m3 in geschat jaargemiddelde PM2,5 (stofdeeltjes kleiner dan 2,5 µm doorsnee) was geassocieerd met een 13% verhoogd risico op hartinfarct en onstabiele angina (hazardratio: 1,13; 95%-BI: 0,98-1,30), en een verhoging van 10 µg/m3 blootstelling aan PM10 met een 12% verhoogd risico (95%-BI: 1,01-1,25).’ Ook onder de Europese norm van 25 µg/m3 werden positieve verbanden gevonden, hetgeen volgens de auteurs sterk pleit voor verlaging van die norm.

De onderzoekers, onder leiding van Annette Peters van het Helmholtzcentrum in München, analyseerden de gegevens van 11 cohorten met in totaal 100.166 deelnemers in Finland, Zweden, Denemarken, Italië en Duitsland. Gemiddeld werden zij 11,5 jaar gevolgd, er traden 5157 events op. De cohorten waren vooral stedelijk, het fijn stof was dus met name afkomstig van uitlaatgassen. De auteurs hebben zich zo veel mogelijk gewapend tegen cohorteffecten en andere confounding, maar erkennen dat bijvoorbeeld de invloed van voeding niet kon worden meegewogen. De resultaten achten zij echter ‘in hoofdzaak robuust’.

De risico’s die uit deze studie naar voren komen, zijn vergelijkbaar met eerdere, of iets hoger. ‘Wij beschouwen deze data als de eerste systematische verkenning van de impact van fijn stof op hart- en vaatziekten in Europa, waarmee wordt benadrukt dat de ziektelast zou kunnen worden onderschat als alleen naar sterfte wordt gekeken.’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: