Lokale bijdrage van houtverbranding aan PM10 en PM2.5 door ECN (ontwerp)

ecn
Eerder rapport van Gerard Kos;

ECN Schoorl

ECN Rapport link 2 Houtstook draagt bij aan fijnstofbelasting van woonwijken

fijnstof pm 2,5aa

Nieuw tabel houtrook 2013 nu met stip op nummer 1!!!!!!!!!!!

Gerard Kos (ECN) heeft zelf al 20 jaar een houtkachel, maar hij stookt slechts sporadisch en alleen bij weersomstandigheden waarbij de pluim geen overlast kan veroorzakenHet viel hem op dat hij steeds vaker de geur van houtrook waarnam als hij door woonwijken liep. De onderzoeker van de unit Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek van ECN onderzocht in opdracht van VROM in welke mate houtkachels lokaal een bijdrage leveren aan de uitstoot van fijnstof. 39% PM2,5 en 38% PM10.

light_blue
Lokale bijdrage van houtverbranding aan  PM10 en PM2.5

Gerard Kos, Ernie Weijers, Ben van Egmond, ECN-EEE Petten Nederland

Opbouw presentatie

• Onderzoeksvragen
• Waarom is er toename houtstook
• Emissiegetallen en samenstelling houtrook
• Onderzoek Schoorl/Burgerbrug
• Monitoring en modellering
• Vermijden van hoge emissies

Onderzoeksvragen

• Lokale bijdrage houtrook, metingen ontbreken
• De totale bijdrage aan PM  (VOC) in Nederland (niet leidend) • De chemische samenstelling, toxiciteit
• De deeltjesgrootteverdeling, inadembaarheid
• Gezondheidseffecten van de bestanddelen
• Broeikasgasemissies en emissie zwart koolstof (klimaat)
• Stookgedrag (instructies, opleiding, verplichtingen)
• Gebruikte brandstof (afvalhout, houtsoort, drogen: richtlijnen) • Efficiëntie , emissienorm (in 2004 vervallen, geen norm)
• Emissiebeperkingsbeleid (voorlichting, summiere beperkingen)
• FS-modelberekeningen, huidige van gemeenten, te beperkt.

Niet berekend : emissies van houtkachels, vuurkorven en terrashaarden 

Waarom houtstook

• Economische overwegingen, geld uitsparen, soms hoofdverwarming, vaker bijverwarming  (ook in voor- en naseizoen van de stookperiode)
• Milieuoverwegingen: klimaat (geen emissies fossiel CO2)
• Sfeer, gezelligheid (binnen en buiten stoken)

Lokale biomassaverbranding:   werkelijk goed voor milieu? 

Consequenties van meer houtstook

Toename fijnstof (PM2.5)  chemische samenstelling zorgelijk (irriterende en toxische bestanddelen en goed inadembaar)
• Wel goed voor klimaat?
Voordelen: CO2-neutraal, onafhankelijkheid
Nadelen:
bij slechte verbranding: methaanemissie!
• Kans op meer verbruik dan aangroei van biomassa

ecn pm2.5 emissie

 

pm emissie per verwarming

emissie real live

 

 Samenstelling van houtrook

• Houtrookaerosol bestaat uit:
• EC & OC (OC deels instabiel, gas/aerosol)
Geoxideerde mono-aromaten waaronder Levoglucosan, galactosan, mannosan
• Aldehydes (o.a. acroleïne en formaldehyde)
Pak’s en dioxines
• Anorganische componenten (vooral Kalium)

Oriënterend onderzoek Schoorl 

Twee meetlocaties
Schoorl: belaste locatie Burgervlotbrug: achtergrondlocatie
Monstername met Leckels  PM10 en PM2.5 

positie meetlocaties schoorl

filters na testen

filters na dag 11

pm10 waarde

lg waarde

onderzochte pm-10

onderzochte pm2.5

nazomermiddaG

avond pm10

airbox

airbox pm-1

PM10 ipv PM1

airbox pm2.5

Gemiddelde concentraties ?? percentielen??  

• In Schoorl is gemonsterd in een (zeer) beperkte periode
• In winterperiode houtrook in PM10 en PM2.5 aantoonbaar
• Incidentele metingen laten hoge concentraties zien
• Modelmatig  >> jaargemiddelde bijdrage
• Langdurige monitoring >> jaargemiddelde bijdrage
• Combinatie van beide is noodzakelijk voor verifiëren/verbetering model

Hoe komen we tot een goed model

• Langdurig monitoren (matrix Airboxen en ref.?) in een woonwijk
• Monitor ook achtergrondgebied
• Check steekproefsgewijs met monsternames  en analyses (LG)
Meet de meteorologische omstandigheden  
Inventariseer :
aantal houtkachels  
• houtverbruik
neem monsters van schoorsteenemissies
• Match model met waarnemingen, daarna……..

Gebruik het model (gemeenten)

• Om per woongebied tot een kleinschalige concentratiekaart te komen zullen gemeenten én moeten inventariseren én het model aanvullend moeten gebruiken
• Ervaring in Zweden (waar ze al modelleren) leert dat ondanks modelgebruik toch metingen soms moeten plaats vinden bij aanwijzingen voor overlast/hoge concentraties houtrook

Tenslotte, beperking overlast

• Stook niet bij helder windstil weer (of mistig weer)
• Gebruik 1 tot 2 jaar gedroogd hout (20% vocht)
• Stook wettelijk toegestane brandstoffen (geen bewerkt of geïmpregneerd hout, spaanplaten, kranten)
• Regel de juiste luchttoevoer (niet te veel maar vooral niet te weinig)
• Laat bij aansteken vuur afdalen door opbouw van fijn naar grof hout van boven naar onder
• Gebruik een kachel met hoge efficiëntie en emissiecertificaat
• Zorg voor voldoende hoge uitmonding van schoorsteenpijp (ruim boven nok van het dak, lijwervels)

pm emissie reeks houtkachels

aandeel in houtrook

bijdrage houtrook aan pm in nl

no fire places

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: