Tag archief: OPLOSSING

‘de man en zijn vuur, daar komt niemand tussen’

EEN BEWUSTE HOUTSTOKER IS GEEN ROKER

EEN BEWUSTE HOUTSTOKER IS GEEN ROKER

Op 14 februari stond in de rubriek Groen Economie een zeer kritisch artikel, waarin door een handvol deskundigen werd gesteld dat hout stoken weliswaar gezellig is, maar vaak giftig. Open haarden en houtkachels bij gemiddeld gebruik zijn slecht voor het milieu en voor de gezondheid van de stoker en diens buren. Kachelverkopers zeiden zelfs dat bijna niemand erin slaagt een haard of kachel te branden zonder onverantwoord veel stank en milieuschade.

Fervente stokers lieten daaropvolgend van zich horen, waaruit bleek ‘de man en zijn vuur, daar komt niemand tussen’

Volgens de stichting van Nederlandse Haarden- en Kachelbranche kunnen we iets minder schadelijk stoken als we het volgens ‘de Zwitserse methode’ doen. Daarmee wordt de vlam gejaagd in de kachel zonder al te veel schadelijke rook te veroorzaken. Daarbij wordt de kachel top-down gestart; dikker hout op de aslaag, dun aanmaakhout erop en bovenaan (geparaffineerde) aanmaakblokjes. Voor een schoner vuur is dit echter niet genoeg. Hakhout haardblokken moeten vóór het stoken minstens 2 dagen in huis bewaard worden om een lagere vochtigheid te krijgen. Haardhout dat eerst gedroogd is in een oven (oven gedroogd hout) is energetische gekheid. Daarnaast hebben veel kachels een te groot vermogen en moet tijdens het stoken worden getemperd. Dit leidt weer tot onvolledige verbranding en daarom zijn kleine(re) kachels geschikter. De grootste killer is fijnstof, vooral de onzichtbare, kleine zwarte roetdeeltjes, die schade veroorzaken aan de longen.

Het Instituut RIVM (Milieu Ministerie) stelt dat er geen veilige norm bestaat.

Er zijn ook mensen, die zelf slachtoffer waren van een uitbundig stokende buurman, en ondanks dat ze niets hebben dat op astma lijkt, ondervonden zij wel ernstige hinder van houtrook.

Eén van die mensen heeft een website gelanceerd onder www.houtrook.nl waarop o.a. een onderzoek is te lezen, waaruit blijkt dat 41 % van het fijnstof in de Vlaamse lucht afkomstig is van huishoudelijke houtverbranding. Het vlaamse wegverkeer zou verantwoordelijk zijn voor 18%. Alhoewel er verschillende rekenmethoden zijn, stelt het Nederlandse RIVM, dat 5% van de emissie van fijnstof afkomstig is van open haarden en houtkachels.

De kern is, dat die uitstoot (emissie van fijnstof) plaats vind waar mensen wonen, en daarom al snel sprake is van overlast.

Ook een studie voor Agentschap.nl onderstreept dat het stookgedrag cruciaal is voor de schadelijke milieueffecten van kachels en haarden. Het smoren van vuur i.p.v. tijdig opnieuw bijvullen van houkachels veroorzaken juist giftige uitstoot van fijnstof.

Bron: Volkskrant – Green Economie 28 februari 2014

Wij, Greenheat stellen vast, dat hout stoken een hekel punt van discussie was, is en blijft in relatie tot mens & milieu.

In plaats van houten blokken te gebruiken is het gemakkelijker om de milieuvriendelijke Enviro-Log© haardblokken te nemen ; ze brand schoner, minder emissies, bevatten geen chemische additieven en genereren meer warmte dan hout.

Gemeente Rijswijk noemt artikel 7.22 voor handhaving houtkachels!!!!!!

bron

rijswijk

Wat moet ik doen bij overlast houtkachel…

Burenoverlast door open haard of houtkachel

Heeft u last van de open haard of houtkachel van uw buren, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente. Meestal* staat in de gemeentelijke bouwverordening dat de gemeente kan optreden tegen mensen die op een hinderlijke manier rook, stank of roet verspreiden. De mogelijkheden van de gemeente zijn wel beperkt door de benodigde bewijslast. Ook moet de gemeente rekening houden met de belangen van beide partijen.

U ziet bewijs is belangrijk!!!!!!!!!! Maak foto’s, video, audio als u met de stokers praat. Dagboeken bijhouden enz……………

Wij volgen gemeente Rijswijk op de voet 😉

*Artikel 7.22

BRON: Artikel 7.22. Restrisico gebruik bouwwerken, open erven en terreinen

Onverminderd het bij of krachtens dit besluit of de Wet milieubeheer bepaalde is het verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:

  1. a. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid;
  2. b. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein;
  3. c. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein, of
  4. d. instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.

Folders over fijnstof uit houtrook nu gratis te downloaden of beter bestel ze kant en klaar.

BINNENKANT2

KLIK HIER OM DE FOLDERS TE BESTELLEN

Drukwerk

KLIK HIER OM DE FOLDERS TE BESTELLEN

Alles beter dan houtstoken……..

Power-to-gas: de oplossing voor duurzame energie?

Power-to-gas: de oplossing voor duurzame energie?

Nederland wil de komende jaren fors inzetten op duurzame energie, maar dat gaat niet zonder problemen. Power-to-gas is misschien de oplossing, legt Eelco Hiltermann uit.

1. Wat is het probleem?
Neem nu windmolens. Soms waait het zo hard dat de windmolens meer stroom leveren dan nodig is en die stroom kun je niet opslaan, tot nu toe. Er wordt geëxperimenteerd met een mogelijke oplossing: power-to-gas.

2. Wat is power-to-gas precies?
Het woord zegt het al een beetje: een manier om elektriciteit om te zetten in gas. Dat is praktisch, want gas kun je veel makkelijker opslaan dan elektriciteit. Op het moment dat er meer duurzame energie wordt opgewekt dan verbruikt, bijvoorbeeld als het ’s nachts hard waait, moet je op dit moment nog de windmolens stilzetten omdat je de elektriciteit niet kwijt kan op het net. Via power-to-gas zou je die windmolens wel kunnen laten draaien en de elektriciteit als gas opslaan en later – bijvoorbeeld als het niet waait – alsnog verbruiken.

ZIE OOK: De energierevolutie: vier vragen

3. Waar wordt dat al toegepast?
Er is nu een proefproject gestart in Rozenburg, bij Rotterdam. 30 appartementen worden aangesloten op een power-to-gas-installatie. Mensen kunnen daardoor koken op gas, dat indirect van zonnepanelen vandaan komt. Die zonnepanelen staan 50 meter verderop. De groene stroom die daar wordt opgewekt, wordt via een installatie omgezet in gas. Die installatie is daar neergezet door netbeheerder Stedin, dat de komende vijf jaar in Rozenburg gaat testen met power-to-gas. 30 procent van de stroom gaat verloren, de rest wordt omgezet in gas, dat dus bij de appartementen in Rozenburg gewoon in de gasleiding terecht komt.

4. Het ei van Columbus?
Daar is niet iedereen van overtuigd. Onderzoeksbureau ECN net rapport uitgebracht over power-to-gas en dat is behoorlijk kritisch.

‘Kleur de gemeente groen’ Stop met houtstoken

Mail uw gemeente dat houtstoken niet milieuvriendelijk is.
In de gemeente Dalfsen is het kwartje gevallen…. nu nog uw gemeente. Uw stem telt bij
houtrook.nl

gemeente nuBRON GEMEENTENU

Het programma ‘Kleur uw Gemeente Groen’ is van start en ondersteunt gemeenten en regio’s om de uitrol van energiebesparing in de gebouwde omgeving te versnellen en te verankeren.

Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord heeft het officiële startschot gegeven “De praktijk rond energiebesparing van de laatste jaren is fragmentarisch en ad hoc”, aldus Alex Ouwehand, namens de Natuur en Milieufederaties. “Met deze energieke coalitie zorgen we voor een consistente en constructieve aanpak, gebaseerd op uitgebreide ervaring.”

Kleur uw Gemeente Groen sluit aan bij het Energieakkoord en is een initiatief van Bouwend Nederland, Uneto-VNI, Rabobank, de Natuur- en Milieufederaties, Meer Met Minder, Energieke Regio, Bouwgarant en de Duurzame Energie Koepel. Ouwehand “Op het gebied van energiebesparing bloeien her en der mooie bloemen op, maar als we goed kijken zien we ook een groot aantal spelers met verschillende belangen. Er zijn veel projecten met weinig continuïteit en samenhang. We beginnen vaak weer opnieuw en herhalen fouten. Energiebesparing is juist een zaak van lange adem, en vergt consistent en consequent werken. Samenwerken in de juiste samenhang, binnen een structureel en continu leerproces. Daar geven de initiatiefnemers met Kleur uw Gemeente Groen invulling aan.”

Doelstelling van het ondersteuningsprogramma is om met gemeenten en regio’s kansrijke aanpakken op het gebied van de verduurzaming van bestaande woningen en andere gebouwen te ontwikkelen. Gericht op woningeigenaren, huurders en woningcorporaties en bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed. Ouwehand: “Wij brengen de kennis, expertise en marktkracht van de coalitie in, brengen installateurs, bouwers en het maatschappelijk middenveld aan tafel en bundelen de vraag naar energiebesparing waardoor aanbodconsortia opgezet kunnen worden. Tenslotte kunnen we de uitvoering kwalitatief en organisatorisch borgen.

21 miljard omzet
Kleur uw Gemeente Groen ontwikkelt met gemeenten een compleet samenhangend programma, waardoor een gemeente zich niet meer bezig hoeft te houden met verschillende, losse initiatieven en de coördinatie van alle stakeholders afzonderlijk. Maar ook vanuit het bedrijfsleven verwacht Ouwehand veel animo om te participeren. “Er is in Nederland nog heel veel te doen op het gebied van energiebesparing, maar het is wel de kunst om dat goed te organiseren en aan te boren. Het potentieel is er: 3,2 miljoen woningen in Nederland zitten op energielabel C of lager. Je kunt je er natuurlijk helemaal rijk aan rekenen, maar als je stelt dat de gemiddelde investering voor na-isolatie van een woning ongeveer 7.000 euro bedraagt, dan heb je het op het bestand van drie miljoen woningen over een potentiële markt van euro 21 miljard omzet. Daar komt de markt voor bedrijfsgebouwen en maatschappelijk vastgoed nog bij.”

door REDACTIE 26 sep 2014

Uitvinding broers uit Lichtenvoorde doet gasrekening “verdwijnen”

Uitvinding broers uit Lichtenvoorde doet gasrekening verdwijnen

BRON

Huis warm, gasrekening nul met nieuwe Solar Freezer

colbar
Solar FreezerJe huis verwarmen zonder gasrekening? Dat kan, ontdekten twee jonge ondernemers uit Oost-Nederland.

 

Ze bouwden de Solar Freezer, een duurzame energieoplossing waarbij warmte wordt gewonnen uit water.  Het systeem werkt al in een eengezinswoning in Lichtenvoorde, waar het sinds ruim anderhalve maand proefdraait, zo meldt de plaatselijke krant Tubantia.

De Solar Freezer is een installatie waarin zonnecollectoren worden gecombineerd met een warmtepomp en een flexibele rubberen ‘bufferzak’. De zak wordt in de kruipruimte van het huis geplaatst en wordt gevuld met water, dat wordt verwarmd door de zonnecollectoren. De warmtepomp is gekoppeld aan de bufferzak en onttrekt de warmte aan het water. Dat koelt af tot min 1 graad en wordt zo in schaafijs omgezet.

Tijdens het proces komt veel energie vrij voor de centrale verwarming en de warmwatervoorziening. Restwarmte wordt opgeslagen in een boiler. Het ijs in de waterzak wordt telkens opnieuw ontdooid met behulp van de energie uit de zonnecollectoren, waardoor het proces zich kan blijven herhalen.

De uitvinders van het Solar Freeze systeem zijn de broers Roderick en Floris Wolters. Zij mochten na hun studie Small Business en International Business op Saxion gebruikmaken van de Tijdelijke Ondernemers Plaats (TOP)-regeling van Kennispark Twente.

http://www.solarww.nl