Houtstoken CO2 vrij… onzin gewoon milieuonvriendelijk

korte-koolstofkringloopGeen bomen kappen voor houtkachel, maar wel afval hout en snoeihout in bio centrales.

Het gebruik van hout in plaats van kolen of andere fossiele grondstoffen is niet altijd beter voor het milieu. Er wordt hierbij ook wel gesproken over een carbon debt(‘koolstofschuld’). Het kost namelijk tijd voordat de koolstofcyclus wordt gesloten. Tot nu toe zijn er nog geen duurzaamheidscriteria afgesproken voor de productie van hout en andere vaste biomassa als energiebron. In Europees verband wordt hier wel aan gewerkt, maar tegengestelde belangen maken dit tot een lastig proces.

 

Planbureau voor de Leefomgeving-Hout is niet per definitie duurzaam (bron: Planbureau voor de Leefomgeving, ga naar het hele interactieve document)

Het gebruik van hout in plaats van kolen of andere fossiele grondstoffen is niet altijd beter voor het milieu. Er wordt hierbij ook wel gesproken over eencarbon debt (‘koolstofschuld’). Het kost namelijk tijd voordat de koolstofcyclus wordt gesloten. Tot nu toe zijn er nog geen duurzaamheidscriteria afgesproken voor de productie van hout en andere vaste biomassa als energiebron. In Europees verband wordt hier wel aan gewerkt, maar tegengestelde belangen maken dit tot een lastig proces.

Biomassa van hout wordt vaak als duurzaam of CO2-neutraal beschouwd. Immers, het CO2 dat bij verbranding wordt uitgestoten, wordt bij de groei van de boom weer opgenomen: de zogenaamde koolstofcyclus is zo weer gesloten. Bij hout kan het echter decennia duren voordat de boom weer net zo groot is als de gekapte boom was. In die tijd zit er dus meer CO2 in de atmosfeer dan voordat de boom was gekapt. Bovendien zijn in veel Europese bossen de bomen nog flink in de groei. Nieuwe aanplant groeit in de beginfase veel minder snel en neemt dus minder CO2 op dan oudere bomen. Zelfs bij het aanplanten van jonge bomen leidt kap daarom in de eerste jaren nog tot een verminderde opname van CO2.

Ander bosmanagement kan tot een gunstiger beeld leiden. Zo kan worden beplant met optimale afstanden tussen de bomen, zodat de opbrengst kan worden verhoogd. Dan kan er, ondanks extra kap, meer koolstof worden vastgelegd dan in de oorspronkelijke situatie. Maar ook hier kost het veel tijd voordat de nieuwe aanplant volgroeid is. De hoeveelheid koolstof die er dan extra wordt opgenomen, is lastig te berekenen. Bovendien betekent dit vaak dat een natuurlijk bos wordt omgezet in een plantage, met alle nadelige gevolgen voor de biodiversiteit van dien.

Voor het realiseren van een hoge productiviteit kan ook worden gekozen voor het telen van snelgroeiende soorten, zoals wilgen, waarbij al binnen tien jaar kan worden geoogst. In feite gaat het dan niet meer over bossen, maar over een plantage die meer gaat lijken op een landbouwsysteem. En net als bij landbouwgewassen, gaat het hier om een verandering van landgebruik, waarbij extra CO2 kan vrijkomen. Deze effecten zijn nog onduidelijk.

Het benutten van houtresten die achterblijven na de kap heeft die nadelige effecten niet. Maar houtresten hebben in bossen een nuttige functie voor de bodemkwaliteit en biodiversiteit. In een duurzaam beheerd bos kan slechts een deel worden weggehaald en benut voor energie. In het bos breken deze houtresten slechts langzaam af en komt de opgeslagen CO2 heel geleidelijk vrij. Die uitstoot wordt vermeden als het resthout uit het bos wordt gehaald. Het transport en de voorbewerking van dit resthout kosten echter vaak meer energie dan bij kolen en het verbrandingsrendement ligt iets lager, waardoor het vaak 5 tot 25 jaar duurt voordat er daadwerkelijk minder CO2 in de atmosfeer is gekomen.

Voor het verminderen van emissies is het gunstig als de koolstof in het hout zo lang mogelijk blijft opgeslagen. Dat kan ook in bouwconstructies of producten als meubelen. Hoe langer hout wordt hergebruikt, hoe langer het CO2 blijft opgeslagen. Uiteindelijk kan het hout aan het eind van zijn levensduur als energiebron fungeren, zoals in Nederland al veel gebeurt. Meer hergebruik betekent wel dat er op de korte termijn minder houtafval is dat als bio-energie kan worden gebruikt.

In Nederland wordt – niet alle details over de bronnen van geïmporteerd hout zijn bekend – geen of weinig gekapt hout ingezet voor bio-energie. Bij het aanscherpen van de doelstellingen voor hernieuwbare energie en broeikasgasemissies kan de vraag naar hout voor bio-energie echter flink toenemen. Hoewel duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa in Europa al enkele jaren een punt van aandacht vormen, zijn er nog geen criteria vastgesteld die onduurzame kap van hout tegengaan.

3Climate effects of wood used for bioenergy, Ros, J.P.M. et al. (2013).

 

5In drie artikelen (van The Tyee) op het internet worden de problemen die  het verbranden van hout door biomassacentrales veroorzaken behandeld.

Hieronder kort de highlights.
Aangetoond wordt dat het stoken van hout, zoals het nu politiek wordt neergezet, niet CO2 neutraal is. Het is zelfs vervuilender is dan het verbranden van kolen.  Ook is het verontrustend dat de uitstoot van houtverbranding niet meegeteld hoeft te worden in de emmissiewaarden (afgesproken Kyoto verdrag). Ook de negetieve effecten van houtkap (en de positieve effecten van houtplant) worden niet meegenomen. De houtkap gaat vele malen sneller dan de aanplant (naast aantallen ook de groei; het duurt tientallen jaren voordat een boom weer op niveau zit).

3Zie ook Hout stoken niet per definitie duurzaam.

 

5Kolen verbranden is beter dan hout verbranden. Volgens een studie van de Manomet Center for Conservation Studies voor het Massachusetts Department of Environmental Conservation produceert het verbranden van hout om elektriciteit op te wekken 46 procent meer CO2 uitstoot per gewonnen kilowattuur dan verbranding van kolen. Brandende kolen produceert minder klimaat-veranderende uitstoot dan het verbranden van hout!Dit opzienbarende feit werd opnieuw bevestigd toen de Pelham, Mass., Gebaseerd Partnership for Policy Integriteit en de American Lung Association 88 biomassacentrales hebben geanalyseerd. Zij meldde dat ze gemiddeld 50 procent meer broeikasgassen hebben gemeten per opgewekt kilowatt elektriciteit dan bij kolencentrales. Ook brachten ze acht keer zo veel andere luchtvervuiling als de schoonste fossiele brandstof, aardgas.

CO2

Bomen absorberen koolstof . Maar wanneer ze sterven dan laten ze deze koolstof weer vrij bij het rotten. Door dit hout te gebruiken voor biomassa-energie, zo luidt het betoog, komt er  ondanks het feit dat de opgeslagen CO2 in een paar van seconden vrijkomt (in vergelijk met houtrot: een periode vanjaren of decennia) wel energie vrij voor onze straatverlichting en vaatwassers. Het is een manier om de natuurlijke cyclus om te zetten in ons voordeel. Zo beredeneert de producent van biomassa-energie, en is dé reden dat veel landen, vooral in Europa, overschakelen van fossiele brandstoffen naar hout. Echter dood hout geeft nauwelijks een verhoging van CO2 zegt  David Moore van de Universiteit van Arizona. Hij heeft gedurende 10 jaar bijgehouden hoeveel CO2 er vrij is gekomen uit de bossen in Colorado nadat ze werden getroffen door kevers. “We hebben geen grote uitstoot gemeten,” zei Moore. Dat komt omdat de nog staande bomen veel koolstof vasthouden in hun stammen en takken. Het is ook dat zodra de bomen sterven ze stoppen met het ‘onderhouden’ van de miljarden ondergrondse schimmels en microben die leven op de wortels van de levende bomen. Omdat er op dode bomen minder schimmels en bacteriën leven betekent ook dat ze minder CO2 uitademd. Zodra bomen omvallen wordt een deel van de koolstof geabsorbeerd in de bodem.

3Lees de drie artikelen (Engels).

Artikel 1 (Are Climate Claims for Burning Renewable Trees a Smokescreen?)

3Artikel 2 (Biomass Fuel: Worse for Climate than Coal?)

 

3Artikel 3 (Sketchy Claims Inflate B.C.’s Wood Energy Exports)

5Biomassa: groen
met een donker randje

Biomassa is een onmisbare grondstof voor een schone economie in Nederland. Het organische materiaal wordt gebruikt ter vervanging van fossiele grondstoffen. Zo kunnen de CO2-emissies van energie en grondstofgebruik worden verminderd.

Maar eenvoudig is het niet. Niet alle biomassa is even duurzaam. Er zijn grenzen aan de hoeveelheid biomassa die kan worden geproduceerd zonder schade aan te richten aan bijvoorbeeld de biodiversiteit of voedselvoorziening.
Wat zijn de voor- en nadelen van biomassa? En waar en hoe kan biomassa het beste worden benut?

PBL heeft vele aspecten doorgerekend, zet hier de voors en tegens op een rij en laat zien waar de onzekerheden vandaan komen. In de toelichtingen is meer informatie te vinden, met daarin links naar achtergronddocumenten met verdere verdieping.

Benzeen a

 

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving-Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en beleidsevaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat.

Het PBL is vóór alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Voor vragen of opmerkingen over ‘Biomassa: wensen en grenzen’, neem contact op met drs. Jan Ros (jan.ros@pbl.nl) of ir. Anne Gerdien Prins (annegerdien.prins@pbl.nl) of @AnneGerdien.

En wat dacht u van het transport van het hout………
En wat dacht u van ovengedroogd hout………..
En wat dacht u van hout afkomstig uit Canada en de USA en Oost-Europa…….
En zo zijn er wel meer agrumenten te vinden dat houtstoken niet CO2 vrij is.

Houtrook.com vindt de schadelijke stoffen zoals BENZEEN, ROET, FIJNSTOF PM2,5 en de !STANK!  vele malen erger.

Kijk ook eens op

Drukwerk

 

 

http://www.houtrookvrij.nl/hout-stoken-is-niet-per-definitie-duurzaam/

http://www.houtrookvrij.nl/hout-is-niet-co2-neutraal/

http://www.houtrookvrij.nl/petitie-tekenen/

Een Reactie op “Houtstoken CO2 vrij… onzin gewoon milieuonvriendelijk

  1. Pingback:Houtstoken CO2 neutraal?????????? | Stop Fijnstof Uit Houtrook

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: