Tag archief: Bouwbesluit

Betere informatievoorziening over houtstook (BRON 2e Kamer)

Het stoken van hout in houtkachels, haarden en open vuur leidt vooral lokaal tot problemen met de luchtkwaliteit.
Ongeveer 10% van de Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 30 175, nr. 220
BRON:2e kamer houtstoken kst-30175-220

stankvrouwNederlandse bevolking ondervindt hiervan hinder. Veel klachten van burgers komen uiteindelijk terecht bij de gemeenten. Het Rijk biedt gemeenten op een aantal manieren ondersteuning bij het terugdringen van de overlast door houtrook.

Voor nieuwe kachels geldt een productbeleid. Dat wil zeggen dat alleen toestellen op de markt mogen worden gebracht die gaskachel - bellfires -Flat Bell hidden dooraan typekeuringseisen voldoen. In oktober 2014 is in Brussel een voorstel van de Europese Commissie aangenomen om in het kader van de Ecodesign richtlijn de Europese eisen voor houtkachels flink aan te scherpen. Met de houtka- chelbranche zal ook de mogelijkheid worden bekeken om tot een green deal te komen.

nijkerk crisDe overlast door houtstook wordt echter niet alleen bepaald door de technische eisen aan de stookinstallatie, maar ook door het stookgedrag van burgers. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft daarom, samen met het Longfonds, gemeenten en GGD, burgergroeperingen, de kachelbranche en kennisinstituten, het initiatief genomen tot de oprichting van een Platform Houtstook. Doel van het platform is alle maatschappe- lijke actoren bij elkaar te brengen om (onder andere via een website) kennis te verzamelen en uit te wisselen over hoe de overlast van houtstook kan worden beperkt.

image026Vanuit het ministerie zal het initiatief worden genomen om samen met betrokken partijen in het Platform Houtstook te komen tot een (digitale) folder: een filmpje waarmee de belangrijkste feiten over de gezondheidsri- sico’s van houtstook uiteen worden gezet en ook tips worden gegeven om de overlast van houtstook zoveel mogelijk te beperken. Verder zal samen met de partners bezien worden welke mogelijkheden er zijn om kopers van kachels en haarden te adviseren over de aanschaf van schone kachels en over de juiste manieren van stoken.

Ja, ook in juli volop schoorsteenbranden, maar gelukkig wordt er goed gestookt…

Gemeente Beesel laat weten regels omtrent houtrook te hebben gemaakt…

gemeente beerselGemeente Beesel laat weten regels omtrent houtrook te hebben gemaakt: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel,

Overwegen:

– dat het college bevoegd is handhavend op te treden tegen hinder van houtkachels/ open haarden op

grond van het Bouwbesluit;

– dat het college op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een onderzoeksplicht heeft bij

de voorbereiding van besluiten (tot het opleggen van een stookverbod dan wel afwijzing van een

handhavingsverzoek);

– dat de beoordeling of er sprake is van hinder dient te geschieden aan de hand van algemene

maatstaven;

– dat dergelijke maatstaven ontbreken;

– dat de kosten voor het inhuren van een deskundig bureau kostbaar zijn;

– dat de uitkomst van een onderzoek, omdat wettelijke maatstaven ontbreken, onzeker is.

besluit:

– tot het vaststellen van de Beleidsregel Hinder van houtkachels/ open haarden.

http://www.beesel.nl/Bestuursinformatie/Vergaderingen/College/Archief_2014/Besluitenlijst_Week_11/Besluitenlijst_Week_11/15_Beleidsregel_hinder_van_houtkachels_open_haarden.org

Amersfoort aan de Rook , een goede naam voor deze gemeente……

Amersfoort aan de Rook:

Van corrupte ambtenaren naar de jeugd die ook van alles graag in de brand zet…………..

Zelfs in één van de stookgemeenten van Nederland kan er een stookverbod opgelegd worden.

Kampvuurtje mag niet, maar bewoners mogen een hele woonwijk straffeloos in de rook zetten.

Hoe “jiskefik” het allemaal is. Zie link

amersfoort kampvuurtje

…..de bewoners kregen als tip de (vieze) pijp te laten vegen…

Op kosten van de burgers weer gratis veegbeurt. Nederland is het een paradijs als je overal maling aan hebt. En dat zijn er heel veel met een houtkachel……..

steef 1389 [Desktop Resolutie]NIEUW-LEKKERLAND – In een schoorsteen van een woning aan de Claes de Jongestraat in Nieuw-Lekkerland is zondagmiddag 31 mei 2015 brand ontstaan. Rond 15.00 uur kwam er zoveel rook uit het afvoerkanaal, dat de brandweer werd gewaarschuwd. Een tankautospuit en een ladderwagen kwamen met spoed ter plaatse. De schoorsteen was met de ladderwagen slecht bereikbaar, doordat takken van een boom in de weg zaten. De takken werden weggezaagd, waarna de brandweer er alsnog bij kon. De schoorsteenpijp werd geramoneurd en de bewoners kregen als tip de (vieze) pijp te laten vegen.

In een naastgelegen pijp van het ventilatiekanaal, zat een vogelnest en een paar vogels. De diertjes zijn naar beneden gehaald. Daar namen medewerkers van dierenambulance De Kattenmand de zorg op zich.

Foto’s: Stefan van Aarle.

BRON

IMG_0289 [Desktop Resolutie]steef 1376 [Desktop Resolutie]steef 1387 [Desktop Resolutie]steef 1389 [Desktop Resolutie]steef 1395 [Desktop Resolutie]

Schade vergoeding voor gedupeerden van houtrook ehh tabaksrook….

Roken is ongezond. Na tig jaren is men daar wel achtergekomen.

AD 1-6-2015 Roken op straat in China AD 1-6-2015 Rookverbod luchtweginfecties

Houtrook is 12x slechter en  30 x meer kans op kanker dan tabaksrook , maar blijft gewoon legaal.

Je mag ongestoord de hele woonwijk in de houtrook zetten……

Gezellig die houtkachel en open haard???????, maar dan geen gezeur als je later ziek wordt en jaren loopt te klooien met je gezondheid,

FIJNSTOF IEDEREEN WORDT ER ZIEK VAN

Nu weten wij waarom de gemeente Alkmaar niet optreedt……

Warm welkom bij Haardencentrum Alkmaar

‘Niet alleen stoken voor de sfeer maar ook voor het rendement!’ (In de portemonee)

Burgemeester Alkmaar snapt het niet.

Zo op het eerste gezicht lijkt het een sympathiek verhaal dat namens de burgemeester werd op getekend tijdens een bezoek aan één van de Alkmaarse ondernemers. Maar wie even doordenkt zal concluderen dat dit verhaal helemaal niet van een burgemeester zou mogen komen. Prima als het gaat om werkgelegenheid, doch als het tegelijkertijd gaat om producten die niet alleen schade aan het milieu toebrengen, maar ook nog eens producten die directe schade toebrengen aan de gezondheid van omwonenden, kan een burgemeester een dergelijk bedrijf niet promoten

Het stoken van hout is ALTIJD schadelijk voor de gezondheid. Burgemeester Piet Bruinooge had een pleidooi moeten houden om sfeerkachels alleen en uitsluitend nog aan te schaffen indien deze op schoon aardgas branden.

Het is te meer schandalig omdat deze burgemeester er mee bekend is, dat er veel klachten zijn in Alkmaar en omgeving omtrent de gevolgen van het stoken van hout. Waar de Gemeente niets tegen doet, terwijl men dat wel zou kunnen doen op basis van artikel 7.22.

Het is niet onze bedoeling deze burgemeester aan de schandpaal te hangen, doch meer om hem attent te maken op de negatieve effecten van het stoken op hout voor zover hij daar nog niet mee op de hoogte zou zijn. Haardencentrum Alkmaar zou beter moeten weten, doch die denkt aan zijn eigen portemonnee en bagatelliseert het probleem slechts. Immers zijn 11 medewerkers moeten zo veel mogelijk houtkachels verkopen.

buremeester alkmaar open haard

Voor de rubriek “Alkmaar onderneemt” gaan de leden van het college op pad om van ondernemers in de stad te horen hoe zij het ondernemersklimaat ervaren, wat hen bezig houdt, wat goed gaat en wat beter kan. Deze keer is burgemeester Piet Bruinooge aan de beurt. Bij de onderne­mersborrel sprak hij met Dave Ouwerkerk van Haardencentrum Alkmaar. Zij ontmoetten elkaar toen de burgemeester in Alkmaar kwam wonen en op zoek was naar een haard*. Een hernieuwde kennismaking dus.

* Open Haard is rendement 10% en is extreem vervuilend!!!!

Wat mij is bijgebleven, is de snelle levering en plaatsing van mijn haard met hardstenen schouw. Ik vond dat toen heel bijzonder,’ vertelt Piet Bruinooge aan Dave.Toen ik je dan ook onlangs weer tegen het lijf liep, besloot ik voor deze rubriek bij jouw bedrijf langs te gaan om eens te zien en horen hoe het nu gaat. Jullie zit­ten ook nog steeds aan de Wolvenkoog.”Dat klopt. bevestigt Ouwerkerk. ‘Het bedrijf bestaat sinds 1996 en is sinds 2001 gevestigd op deze locatie, met onder andere de showroom en onze opleidingsruimte. Inmiddels werken hier 11 mensen fulltime. We zijn erkend installateur en aangesloten bij de branchevereniging het Sfeerverwarmingsgilde. Gespecialiseerd in de installatie van natuur­steen schouwen, haarden en kachels inclusief rookkanalen en afwerking.’ De vele kachels in de showroom, die een heerlijke warmte uitstralen, zijn dan ook zeker een bezoekje waard.

VOORKEUR

Bruinooge: .wat voor kachel heeft jullie voorkeur?’ Dave antwoordt dat dat nog altijd houtkachels zijn. Daar­ in zijn ook mooie ontwikkelingen, bijvoorbeeld de ‘grundofens’. *Die vul je ’s morgen en ’s avonds met hout en die qeven vervolgens de hele dag een aangename stralingswarmte af. Net zoiets als vroeger de tegelka­chels..’Maar ik begrijp ook wel dat mensen kiezen voor gashaarden, omdat ze geen tijd of zin hebben om na een dag hard werken nog hout te gaan hakken. Gashaarden zijn gemakkelijker in gebruik en hebben een mooi en natuurlijk vlambeeld.’

*Het zijn toch sfeerhaarden en geen continue verwarmingen???Regels (uitstoot) voor sfeerhaarden zijn 0,0 , maar voor bedrijven extreem hoog?????????

SFEER EN RENDEMENT

‘Wat zijn de ontwikkelingen en trends in jullie branche en bedrijf?’ wil Bruin­ooge weten. Dave: ‘Wij vinden het belangrijk dat mensen het hoogste rendement uit hun kachel halen. Er zijn bijvoorbeeld haarden die je aansluit op cv en warmwatervoorziening. Je wekt dan als het ware je eigen energie op. Dus niet aileen stoken voor de sfeer maar de combinatie. Hier komt steeds meer aan­dacht voor, mede door het keurmerk DE-bedrijven. Vanuit die branche worden we ook geacht stookinstructies te geven aan onze klanten over goed en veilig stoken. Haarden en kachels met een goede naverbranding ruik je nauwelijks en veroorzaken minder roetuitstoot.’

OVERLAST ONNODIG

‘Toch krijgen we als gemeente meldingen van stookoverlast,’ aldus Bruinooge. Dave legt uit dat dat vooral komt door verkeerd stoken in open haarden en verouderde kachels. Ook een onjuist aangelegd rook­kanaal zorgt voor overlast. ‘Vanuit onze branche komen steeds betere richtlijnen over goed,veilig en schoon stoken.Als erkend installateur zorgen wij niet alleen voor een juiste instructie en veilige installatie maar leveren en plaatsen wij houtkachels en in­bouwhaarden die voldoen aan strenge milieu eisen. Niet alleen voor een hoog rendement maar ook voor een schonere verbranding , zodat overlast onnodig is!’

Ja, vandaar al die stank in woonwijken en rookpluimen uit de schoorstenen……………..

De fanatieke houtstoker voelt nattigheid……

BRON

Dit verhaal klopt helemaal. Er wordt vaak maar vaak aanklooid in stookland. Dit verhaal van een stoker ‘die wel zijn best’ doet spreek boekdelen.

Het begint te vallen het kwartje dat houtstoken in woonwijken niet kan. Autorijden zonder rijbewijs is ook niet handig. De auto komt in beweging, maar of je veilig thuiskomt is een tweede. Zo is het met houtstoken ook. Niets moelijker dan een “goed” vuurtje te stoken wat minder uitstoot voorbrengt.

 

Indien we dit niet tijdig aanpakken, meedenken, sturen etc. en dit niet alleen overlaten aan de gevestigde milieu clubs, dat we dan geconfronteerd worden met draconische maatregelen als:
– Totaal verbod op houtstook.
– Eigenaren van bos worden verplicht hun hout te verkopen aan energie-centrales voor bij-stook.
– Heffing op open haarden en andere houtstookinrichtingen indien deze worden gebruikt.
– Degene die niet stookt wordt verplicht zijn open haard dicht te metselen of een gesloten kap op de schoorsteen te plaatsen.

Hoewel een beetje laat, toch de beste wensen voor 2015 en dat menig M3 hout efficiënt verstookt mag worden.
De titel van dit topic is door mij ontleend aan recente uitspraken in de (Amsterdamse) politiek. Er gaan (weer) stemmen op om houtstook te reguleren/beperken/verbieden. Hoewel ik een vervend houtstoker ben, zie ik hiervoor ook wel enige noodzaak. Het valt niet te ontkennen dat velen er een zootje van maken. Dan bedoel ik niet zo zeer dat er allerlei rommel in de kachel wordt gegooid, doch meer de “normale” stook van open haarden en houtkachels.
Ik woon in een wijk waar vrijwel ieder huis een open haard heeft, al of niet voorzien van een inzet haard. Ik schat dat 10% van de huizen een gesloten houtkachel heeft. In de herfst worden die dingen op kille dagen gestookt op een laag pitje, met als gevolg een grote stinkerij door slechte verbranding (blauwe/zwarte rook) en weinig trek (door relatief hoge omgevingstemperatuur).
Het is bepaald geen pretje in zo’n wijk te wonen ondanks de riante huizen en veel groen. Ik prijs mij dan ook gelukkig aan de ZW rand van die wijk te wonen en trouwens ook aan ZW kant van dat dorp op de Hondsrug in het land van Bartje.
Ik ben benieuwd hoe dit nu verder zal gaan. Het zijn geen milieugroeperingen die het onderwerp houtstook aansnijden, doch de plaatselijke politiek.
Nu de geest uit de fles is, moet je toch gaan denken aan regulatie, certificering en controle.
Kijken we naar de oosterburen, dan zien we dat zij al een stuk verder zijn op dit vlak. Zij kennen daar al van ouds de “Schornie”, de man die ieder jaar komt controleren of de schoorsteen geveegd is en de stookinrichting goed is afgesteld. Je bent verplicht deze man te laten komen, anders mag je niet stoken, ook geen olie of gas.
Daarnaast zijn ook de normen voor uitstoot sterk aangepast. Simpele houtstookinrichtingen, zowel cv als kachel, zijn al aangezegd dat zij op termijn niet meer mogen worden gebruikt. Voor open stookinrichtingen is bepaald dat het in 1920 over en uit is. Deze mogen dan enkel nog x tal dagen per jaar worden gestookt en ook niet de gehele dag.
Bij de jaarlijkse keuring wordt naast CO ook fijnstof gemeten.
– Hoever zijn we hier?
– Hoe functioneren onze stookinrichtingen t.a.v. CO en fijnstof?
– Wanneer worden fijnstoffilters verplicht.Indien we dit niet tijdig aanpakken, meedenken, sturen etc. en dit niet alleen overlaten aan de gevestigde milieu clubs, dat we dan geconfronteerd worden met draconische maatregelen als:
– Totaal verbod op houtstook.
– Eigenaren van bos worden verplicht hun hout te verkopen aan energie-centrales voor bij-stook.
– Heffing op open haarden en andere houtstookinrichtingen indien deze worden gebruikt.
– Degene die niet stookt wordt verplicht zijn open haard dicht te metselen of een gesloten kap op de schoorsteen te plaatsen.HOE DENKEN DE LEDEN VAN DIT FORUM OVER DEZE ZAKEN?Ik heb er geen probleem mee dat stinkende stookinrichtingen worden aangepakt. Mij persoonlijk zal het ook niet raken. De FinOfen doet het ook in dat opzicht goed. Tigchelaar heeft ook in dat opzicht een goed product in de markt, is gecontroleerd door TNO!!!! :D Laat de regulering maar komen. Behalve dat dit goed is voor de leefomgeving, is dit ook goed voor mijn beurs. Er zal minder hout worden verstookt en de prijs voor hout zal dalen. Dat laatste is ook weer betrekkelijk voor mij. In de 25 jaar dat ik hout stook, heb ik alleen het eerste jaar 2 m3 “hout op stam” gekocht in het plaatselijke staatsbos a f 20,- per m3 volgens hun normen. Stam dunner dan 20 cm en de kruin worden niet meegeteld voorde kubs.Pigion

 

 

Handhavingsverzoek Dalfsen gaat op in rook…….

Burgemeester en wethouders: “Niets aan de hand. Rook is gezond”. Hoe gaan gemeenten om met gedupeerden van houtrook?

Gedupeerde uit Dalfsen: Hierbij nog een film & foto van iemand van het piket. Deze ambtenaar moest bij ons controleren en vond het niet zo nodig om langs te komen.

groeneweg_141701_resized_1

Gemeente Dalfsen is een mooi voorbeeld. Ook de gemeente Nijkerk kan niet met het rookprobleem omgaan.

bar47

5Terwijl het ook anders kan. De gemeente Soest regelde het in 3 weken.

Gemeente Amsterdam wil de grootste fijnstof verspreider gaan aanpakken.

Burgemeester in Hoorn is het zat.

Gemeente Zwaag legt houtkachel plat……….

GroenLinks inZoetermeer en nog velen meer schenken aandacht aan de gezellige vuilspuiter of wel open haard/houtkachel/vuurkorf/tuinhaard……….

bar47

stankvrouwJe ruikt één houtkachel/open haard op honderden meters afstand. De lucht rondom een huis is tot 200 meter verontreinigd met fijnstof en andere giftige stoffen uit houtrook. Bij windstil weer is dat vele malen erger. Gemeenten (Rijswijk) kunnen artikel 7.22 gebruiken, waarin staat dat een bewoner geen stank, rook of schadelijke stoffen mag verspreiden.

bar47

10436351_801469613197569_1967039498255460170_nGeeft u maar een oordeel over dit conflict met de gemeente Dalfsen.

Videobeelden/foto’s/uitspraken zijn van gedupeerde en mogen niet worden gebruikt zonder toestemming.

bar47

3De uitspraak die veel gedupeerden van houtrook herkennen.

gemeente dalfsen uitspraak 1 cen gemeente dalfsen uitspraak 2 cen

gemeente dalfsen uitspraak 3 small cen

Gedupeerde; De argumenten kloppen van geen kant. We hebben gezegd dat onze buren de kachel niet goed opstoken en doven waardoor we nog meer overlast hebben. Dit kunnen we ook allemaal tackelen zelfs schriftelijk heb al het mail verkeer van de afgelopen jaren bewaard de gemeente blijkbaar niet.

 De films laten zien dat er continue rookoverlast is 

BOVAG legt de vinger op de zere plek ‘de houtkachel’

Ja, fijnstof dat komt uit het oosten of van het verkeer is het standaard excuus………….

TG 7-1-2015 Autootje pesten - HoutkachelzwBOVAG zegt dat er ook eens naar houtkachels gekeken moet worden, en terecht want het verkeer is helemaal niet veroorzaker nummer 1 van fijnstof PM2.5. Het autoverkeer staat veel lager en de uitstoot daalt gestaag. (zie grafieken links van deze pagina)

De grootste hoeveelheid fijnstof PM2.5 en PM10 komt vrij door het verbranden van hout in de houtkachel/open haard van u of uw buurman en dringt diep door in omliggende woningen via kieren, deuren en mechanische ventilatie systemen.

Een voorbeeld van een melding zoals wij die regelmatig ontvangen, in dit geval uit Amersfoort, die laat zien dat veel houtkachels gebruikt worden puur om geld te besparen en niet voor de sfeer. Vaak wordt zo’n kachel ook voor de sfeer gebruikt. Nee houtkachels zijn gewoon sfeerverpesters voor omwonenden die daardoor gedupeerden worden!!!!

FORMULIER - VRAGEN OF OPMERKINGEN ###################################################   Van: M***
Onderwerp: Amersfoort
Bericht inhoud:
Nadat onze nieuwe buren op 1 september hier kwamen wonen , begon het stoken van de 
houtkachel , niet alleen voor de gezelligheid , maar het schijnt dat dit de enige warmtebronis. Ik 
moet alles dicht houden, alles stinkt en er komt ook van alles in de kachel. Maar ze zijn 
erg voor het milieu. De pijp is erg laag en komt bij onze dakkapel uit. Onze vroegere 
buurman (waar we 30 jaar naast woonden ) stookte zijn open haard nooit ( hij had een nep) 
omdat hij niet trok. Wat kunnen we hier aan doen , ikzelf heb nooit een sigaret gerookt en 
rook nu iedere dag mee.
EINDE FORMULIER
Deze mail is verzonden via contact form op Houtrook.nl