Tag archief: Hinder

Keukenkastjes wat doen wij ermee…..

En laminaat…………..

Gemeente Beesel laat weten regels omtrent houtrook te hebben gemaakt…

gemeente beerselGemeente Beesel laat weten regels omtrent houtrook te hebben gemaakt: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel,

Overwegen:

– dat het college bevoegd is handhavend op te treden tegen hinder van houtkachels/ open haarden op

grond van het Bouwbesluit;

– dat het college op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een onderzoeksplicht heeft bij

de voorbereiding van besluiten (tot het opleggen van een stookverbod dan wel afwijzing van een

handhavingsverzoek);

– dat de beoordeling of er sprake is van hinder dient te geschieden aan de hand van algemene

maatstaven;

– dat dergelijke maatstaven ontbreken;

– dat de kosten voor het inhuren van een deskundig bureau kostbaar zijn;

– dat de uitkomst van een onderzoek, omdat wettelijke maatstaven ontbreken, onzeker is.

besluit:

– tot het vaststellen van de Beleidsregel Hinder van houtkachels/ open haarden.

http://www.beesel.nl/Bestuursinformatie/Vergaderingen/College/Archief_2014/Besluitenlijst_Week_11/Besluitenlijst_Week_11/15_Beleidsregel_hinder_van_houtkachels_open_haarden.org

…..de bewoners kregen als tip de (vieze) pijp te laten vegen…

Op kosten van de burgers weer gratis veegbeurt. Nederland is het een paradijs als je overal maling aan hebt. En dat zijn er heel veel met een houtkachel……..

steef 1389 [Desktop Resolutie]NIEUW-LEKKERLAND – In een schoorsteen van een woning aan de Claes de Jongestraat in Nieuw-Lekkerland is zondagmiddag 31 mei 2015 brand ontstaan. Rond 15.00 uur kwam er zoveel rook uit het afvoerkanaal, dat de brandweer werd gewaarschuwd. Een tankautospuit en een ladderwagen kwamen met spoed ter plaatse. De schoorsteen was met de ladderwagen slecht bereikbaar, doordat takken van een boom in de weg zaten. De takken werden weggezaagd, waarna de brandweer er alsnog bij kon. De schoorsteenpijp werd geramoneurd en de bewoners kregen als tip de (vieze) pijp te laten vegen.

In een naastgelegen pijp van het ventilatiekanaal, zat een vogelnest en een paar vogels. De diertjes zijn naar beneden gehaald. Daar namen medewerkers van dierenambulance De Kattenmand de zorg op zich.

Foto’s: Stefan van Aarle.

BRON

IMG_0289 [Desktop Resolutie]steef 1376 [Desktop Resolutie]steef 1387 [Desktop Resolutie]steef 1389 [Desktop Resolutie]steef 1395 [Desktop Resolutie]

In juni gaan de schoorsteenbranden gewoon doorrrrrrrrrrrrrrrrrr

De nieuwe trend….. paling rokerij

Er zijn meer mensen die de regels belachelijk vinden over de hoogte van de schoorsteen, want deze moet minimaal 50 cm boven de nok van het dak uitkomen om hinder door rook te voorkomen…..Niet dat het werkt, want houtrook gaat altijd naar beneden, maar de vuurkorven, BBQ,tuinhaarden geldt dat niet voor. Allemaal laag bij de grond, maar als het gezellig is dan kan alles in dit land.

paling rokerij

ondertussen heeft de achterbuurman een gifkachel een buitenkachel en sinds gisteren een palingrokerij……..dus ik heb bovenstaande tekst ook maar even opgeslagen…..

New medical research has confirmed exposure to smoke from bushfires can be as damaging as cigarette smoke.

BRON
New medical research has confirmed exposure to smoke from bushfires can be as damaging as cigarette smoke.

Laboratory tests on human lung cells by the Woolcock Institute of Medical Research in Sydney show bushfire smoke can scar and inflame lungs, just as cigarettes do.

“We take cigarette smoke exposure very seriously,” said cell biologist Brian Oliver.

“Our evidence suggests it might be time to do the same with wood smoke and try to minimise exposure.”

391018-bushfire-smoke-deadly-for-lungs-study
New research has confirmed exposure to smoke from bushfires can be as damaging as cigarette smoke. Source: AAP

Air pollution is known to soar during bushfires.

Between 1994 and 2007, bushfires in Sydney, Wollongong and Newcastle were associated with increased hospital admissions for asthma and other respiratory illnesses.

During the fire emergency in the Sydney region in October last year, residents were warned about tiny particles from bushfire smoke that go deep into the lungs and irritate the airways.

Dr Olivier said the Woolcock study focused on the potential role wood smoke played in triggering chronic obstructive pulmonary disease (COPD), which attacks and destroys lungs.

The two main forms of COPD emphysema and chronic bronchitis, and COPD affects one in 13 Australians aged over 40, usually due to smoking.

Researchers say the study also raise concerns about the effects of using wood for heating and cooking in developing countries.

“The smoke we inhale from burning biomass fuels can do long-term lasting damage to our lungs,” Dr Olivier said in a statement.

The findings were published in the international scientific journal PLOS ONE, an open access peer-reviewed publication.

Het toenemend aandeel van de huishoudens in de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen valt op. In Vlaanderen verwarmen er momenteel meer gezinnen hun woning met hout.

logovmmPERSMEDEDELING VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ  Aalst, vrijdag 19 december 2014

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is de voorbije decennia verbeterd,  maar het aandeel van de huishoudens en het verkeer stijgt

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is de voorbije jaren verbeterd. Dat blijkt uit de resultaten van twee rapporten die de Vlaamse Milieumaatschappij vandaag publiceert. In 2013 werden aanzienlijk minder verontreinigende stoffen geloosd dan in 2000. Dat heeft uiteraard een positieve impact op de omgevingslucht. In 2013 haalde Vlaanderen de meeste Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit. Opvallend is dat het aandeel van huishoudens en verkeer in de uitstoot van verontreinigende stoffen toeneemt.

Jaarlijks publiceert de VMM twee rapporten die een totaalbeeld geven van hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Het rapport ‘Lozingen in de Lucht 2000-2013’ inventariseert de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen en gaat na welke sectoren hiervoor verantwoordelijk zijn. Het rapport ‘Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest – 2013’ vat de resultaten van de luchtkwaliteitsmetingen samen. De toetsing aan de Vlaamse en/of Europese wetgeving en de trend over de jaren heen komen aan bod.

Minder uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in Vlaanderen

Op ruim tien jaar tijd is de uitstoot van stoffen die ozon vormen met een derde verminderd. Stoffen die ozon afbreken in de hogere luchtlagen het gat in de ozonlaag – zijn zelfs met 82% afgenomen. De verzurende emissie, verantwoordelijk voor de ‘zure regen’ halveerde, vooral door een dalende uitstoot van zwaveldioxide. Verder becijfert het rapport dat de uitstoot van fijn stof met 2% afnam.

De overschakeling naar aardgas, de afname in steenkoolverbruik en het lager zwavelgehalte in fossiele brandstoffen zorgden voor een daling van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Verder voerde de industrie heel wat saneringen door en verhoogde ze haar efficiëntie, ook dat heeft een positief effect op de luchtkwaliteit.

Stijgend aandeel huishoudens en verkeer

Het toenemend aandeel van de huishoudens in de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen valt op. In Vlaanderen verwarmen er momenteel meer gezinnen hun woning met hout. Dat leidt tot een duidelijke toename van de emissies van onder meer fijn stof en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK). Ook het wegverkeer blijft voor veel uitstoot van luchtverontreinigende stoffen zorgen. Het aantal wagens en de kilometers die gereden worden blijven steeds toenemen.

Persinfo: Katrien Smet Woordvoerder Vlaamse Milieumaatschappij T 053 72 65 73  |  M 0473 99 28 70 k.smet@vmm.be

Meldpunt vuurwerkoverlast weer online.

Meeste klachten vuurwerkoverlast uit Randstad

http://vuurwerkoverlast.nl/formulier

Meld bij de klacht (VUURWERKSMOG) ook de gigantische hoeveelheden FIJNSTOF en andere kankerverwekkende stoffen.

Meeste klachten vuurwerkoverlast uit Randstad

Op de website vuurwerkoverlast.nl zijn tot vanochtend 5:00 uur al ruim 5000 meldingen binnengekomen. Het meldpunt opende woensdag.

Het is het derde jaar op rij dat burgers hun klachten kwijt kunnen bij het meldpunt dat door 25 lokale GroenLinks-fracties is geopend. Vorig jaar kwamen er in totaal 90.000 klachten binnen.

29 december
De meeste klachten gaan over heel zwaar vuurwerk. Veel meldingen komen uit de Randstad, maar ook in het oosten en in Limburg ervaren mensen hinder.

De officiële vuurwerkverkoop begint pas op 29 december. Mensen mogen het vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur.

Regels houtkachels open haarden al jaren lang een probleem…

Vraag: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam: Frank (datum: 27-06-2008 17:43)

Onze buren hebben een open haard geplaatst, afspraak was dat de schoorsteen een halve meter boven de nok van het huis zou uitkomen.
Tijdens de bouw hebben ze (zonder overleg) de schoorsteen op hun aanbouw (naast het huis) geplaatst. Op de schoorsteen zit een ventilator om de rook naar boven te blazen. Omdat deze schoorsteen tussen ons huis en de buren in staat, zijn wij erg bang voor rook- en geluidsoverlast.
Navraag gedaan bij de gemeente, maar de schoorteen schijnt te voldoen aan het bouwbesluit. De gemeente kan geen wetgeving vinden waarin staat dat de schoorsteen een halve meter boven de nok van het huis moet komen.
Dit wordt wel geadviseerd, ook door de brandweer, maar dit is niet voldoende volgens de gemeente. Zij moeten toetsen aan het bouwbesluit/wetgeving.
Is er een wet/regel waarin staat de de schoorsteen een halve meter boven de nok van het huis moet uitkomen?
Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
Piet (datum: 28-06-2008 14:33)

gemeente heeft gelijk, ze kunnen alleen eisen dat de schoorsteen voldoet aan het bouwbesluit. een 0,5 meter regel staat daar niet in.
volgens mij staat er wel in dat de schoorsteen 2 meter uit de perceelsgrens moet staan (maar dat zeg ik nu uit m’n hoofd, heb het bb niet bij me).

overigens, in het bouwbesluit staan de minimum eisen, beter mag wel.

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
ed (datum: 29-06-2008 13:43)

Die twee meter uit de perceelgrens geldt enkel als de uitmonding dwars uitblaast, je mag aannemen dat de rookgas recht naar boven wordt uitgeblazen en daar is geen norm voor.
Zoek eens op verdunnigsfactor het kan zijn dat de rookgasafvoer te dicht bij een raamopening of ventilatiepunt zit.
Maar als de gemeente dit al gedaan heeft blijft er geen punt over om de rookgasafvoer te laten verplaatsen.

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
Erwin (datum: 30-06-2008 11:27)

hoewel er geen directe eisen zijn is het wel zo dat er in elke bouwverordening een overlast/ hinder bepaling is opgenomen waardoor de gemeente kan optreden asl zij met u eens zijn dat de schoorsteen overlast veroorzaakt, zij moeten dan met een acceptabele oplossing komen om de overlast weg te nemen, en dan kom je meestal uit op een pijp boven het dak

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
Frank (datum: 30-06-2008 11:57)

Bedankt voor jullie antwoorden!

@Erwin:
Buurman en gemeente zijn overeengekomen dat onze buurman een document ondertekent waarin hij verklaart dat hij de schoorsteen aanpast als wij hinder ondervinden. Eventuele metingen zijn op de kosten v.d. gemeente. Gemeente kan nu nl. nog niet optreden, eerst moet blijken dat wij overlast hebben. Volgens mij zit er voor ons niets anders op dan af te wachten…

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
Frank (datum: 08-11-2008 09:15)

Grote overlast gehad van de te korte schoorsteen v.d. buren.
Deze week is de schoorsteen aangepast. Hij steekt nu 15cm boven de nok van het dak uit (incl. ventilator).
Pijp kon niet hoger omdat er anders met tuidraden gewerkt moest worden (lengte pijp vanaf beugel is nu 160 cm) en de uitmonding zit in een schuin dak van aanbouw, volgens aannemer moest er 1 dakpan zitten tussen nok en uitvoer i.v.m. lekkage(regen) gevaar.
Afspraak was 50cm boven de nok, weet iemand of dit nadelige gevolgen voor ons (buren) kan hebben (of: wat is de reden dat overal gesproken wordt over pijplengte 50cm boven de nok)?

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
Bob (datum: 10-02-2011 09:21)

Ik woon naast een buurman die bijna dagelijks zijn houtkachel aanmaakt met allerhande (sloop) hout. Mijn huis heeft een puntdak en drie ramen op het zuidwesten, zijn huis heeft een plat dak waarop een schoorsteen die wel aan de wettelijke norm zal voldoen. Als ik mijn huis wil ventileren, maakt niet uit welk raam ik openzet, komt rook binnen (want de wind waait meestal vanuit het zuidwesten). Gevolg: kleding stinkt, ogen gaan prikken, slijmvliezen raken geirriteerd. Is er iemand die een oplossing weet die succesvol is – bouwtechnisch dan wel juridisch? Alle ramen dichthouden had ik zelf al bedacht.

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
Michel (datum: 10-11-2011 14:36)

Ik loop inderdaad met hetzelde probleem buren stoken alles wat los en vast zit en wat lijkt op hout. Wetgeving is er niet echt. Met andere woorden dit moet aangekaart worden bij de politieke partijen want er zijn veel te veel mensen met dit probleem.

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
bloem (datum: 11-11-2011 14:24)

nou ik zou dat ook wel eens willen weten, want ik heb ook zo’n rokende schoorsteen naast me, er zit dan wel een ruimte van 2 garage ingangen tussen maar ik moet zelfs mijn achterdeur dicht doen (nu ook) om zijn rook niet binnen te krijgen, als ik boven kom stink heel de boven verdieping

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
Jan (datum: 13-01-2013 14:15)

Beste Lezer,

Voor een ieder van ons.

Eigenlijk moet er een standaard brief zijn.
Voor een verzoek en evt. later een bezwaar aan de gemeente om een
eis tot stoppen met last en hinder door houtrook en m.n. ook fijnstof,
veroorzaakt door houtkachels en vuurkorven.

Wie zou dat willen doen? Een advocaat, Jurist of een kamerlid!
Info kunt u plaatsen op leden@houtrook.nl

Groet,
Jan

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
Sonja (datum: 18-01-2013 18:43)

Ook wij hebben last van de rook van de schoorsteen van onze buren. Zodra de buren gaan stoken, moeten wij al onze ventilatieroosters in onze ramen sluiten (wij hebben deze zelfs afgeplakt met plastic), ook het centraal ventilatiesysteem moet worden uitgezet. Zodra wij de voor- of tuindeur opendoen komt de rook naar binnen. Gevolg prikkende ogen, last van keel en je proeft zelf de rook in je mond. Het lijkt wel of er geen openhaard maar iets anders wordt gebruikt. De rook is zo vies en zo intens van lucht.

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
JB (datum: 14-02-2013 15:08)

Ook wij hebben last van de schoorsteen van onze achterburen. Bij ons is het nog niet zo erg dat de ogen prikken.

Heeft iemand al eens contact gezocht met de GGD? Ik denk dat zij wel iets kunnen doen in de naam van gezondheid!

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
Rookgasafvoer (datum: 18-02-2013 12:14)

Wij wonen sinds kort in een nieuwbouwwoning. Wij zijn afhankelijk van een wtw-installatie en onze directe buren wiens woning grenst aan de onze hebben een open haard. De buren hebben een puntdak welke dwars op ons huis staat. De rookgasafvoer zit op het hellende vlak aan onze kant. Dit zit op ongeveer dezelfde hoogte als mijn aanvoer van frisse lucht. Als de buren hun open haard aanzetten stinkt het in huis, het begint op 2 verdiepingen voornamelijk waar de rookgasafvoer loopt, volgens de aannemer onmogelijk maar toch is het zo. Maar onze wtw zuigt de vieze rook natuurlijk ook aan. Buren geven aan rekening te houden met wind e.d. maar alle ramen en deuren zitten dicht en nog komt de lucht bij ons binnen, buiten ruik je het eigenlijk niet. De geur is niet prettig maar vind ik niet eens het ergste. Wel de fijnstof die door mijn huis geblazen wordt. Ik vind het ook vreemd dat hier geen normale regelgevingen voor zijn ook al zijn wij afhankelijk van de frisse lucht dmv onze wtw. Aannemer zegt dat alles voldoet aan het bouwbesluit en daarmee is volgens hen de kous af.

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
J. Bolte , van Yacht (datum: 18-02-2013 12:52)

Dat zal de aannemer best zeggen, maar heeft het ook al eens zelf nagekeken? er zijn daarvoor inderdaad standaard regels, en de meeste afvoeren voldoen hier niet aan.

Daarnaast zijn de afvoeren meestal van een dusdanige omvang dat ze niet zonder toestemming geplaatst mogen worden, op die manier heeft u dan ook 2 manieren om bij de gemeente dit aan te kaarten.

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
W , van openhaardje (datum: 22-11-2013 11:54)

Als je even 50 jaar teruggaat in de tijd toen bijna ieder nog hout,kolen of olie stookte zag de hele straat gewoon blauw van de rook en werd dat als normaal gezien(je gaat toch niet in de kou zitten!). Toen de overheid gas vond kwam gas in de mode en namen veel huizen een gasinstallatie(vooral door de reclame van overheid, het zou o zo goedkoop zijn!??)Echter je kunt nooit iemand verplichten om zijn huis te verwarmen met een bepaalde brandstof! Of verbieden dus ook niet. Milieutechnisch ga je dat echt niet redden, omdat hout stoken 100x beter is dan gas winnen en gas stoken voor het milieu. Houtpellets(korrels) zijn uiteraard heel wat anders en vallen niet onder hout, het zal altijd andere (afval)ingredienten bevatten dan ze beweren, je zit vast aan het kopen van die korrels(prijsafspraken en commercieel gewin) want de meeste kachels kunnen alleen korrels stoken, en als de stroom uitvalt en de cv het niet doet zal de korrelkachel ook niet werken want deze moet stroom hebben.
Gr. ing.fopjes. Aerdenhout.

Re: wetgeving uitmonding rookkanaal
Naam:
e.l. van dedem (datum: 11-01-2014 19:23)

Ook ik woon 1 huis verwijderd van een huis waar op een platte aanbouw een uitlaat van een open haard op niveau van de eerste verdiepingsramen is aangebracht.
De stinkende rook wordt rechtstreeks mijn tuin in geblazen en erger nog dringt door de ventilatie openingen mijn huis ( een wit huis )binnen.
Alle huizen in de straat hebben normale schoorstenen die boven de nok van het dak steken.
Ik kan mij niet voorstellen dat dit zomaar kan. Ook niet dat de haardstoker, een medisch specialist, dat gewoon doet.

The dangers of wood smoke

Originally aired in 2004 on Civic Television on Channel 22, Comcast cable, this video informs about the health dangers of wood smoke. The inhalation of wood smoke may cause or aggravate respiratory illness and may trigger asthma or allergies. Wood smoke also contains hundreds of chemical byproducts, some of which are linked to cancer.