Stop fijnstof uit houtrook

De geur van houtrook wordt vaak geassocieerd met gezelligheid en warmte ”  maar……….logs_burning11

Light_blue2Waar maakt u zich druk om een beetje houtrook….
Dat werd ook over lood in benzine beweerd.
Dat werd ook over asbest beweerd.
En zo zijn er talloze voorbeelden in het verleden.
Argumenten genoeg om je wel druk te maken over fijnstof uit houtrook.

feit is dat vuurhaarden (houtkachels, open haarden en vuurkorven) in de top vier staan van grootste vervuilers op het gebied van fijn stof PM10 en op 1 PM 2,5   zie www.emissieregistratie.nl)…….Woonwijken met houtkachels is de luchtkwaliteit even slecht als een drukke snelweg….. Emissies  fijnstof pm2,5 2013!!

LRV_Ombuds_01a_110515

Ook Frans Duijm, gezondheidscoördinator GGD Groningen, somt op: ,,Verergering van astmatische klachten, chronische ontsteking van de luchtwegen, bloedvaten kunnen sneller dichtslibben.”
Wie in een wijk woont waar veel hout wordt gestookt, loopt dat risico. 


 111Luister ook naar het radio interview met drs. T.Janssen van MDGroningen over houtkachels en de gevaren van houtstoken. Ook de dure kachels verontreinigen door verkeerd gebruik. Stoken op hout is en blijft slecht voor het milieu.(klik op icoon)

light_blue hr_vert

……. er wordt steeds meer hout gestookt, vaak als vervanging van aardgas, om woningen te verwarmen. Daardoor stijgen op nationaal  niveau de totale emissies van onder andere fijn stof. En zeer hoog 39% op locaal niveau.Tegelijkertijd worden de emissies van andere bronnen, zoals het bedrijfsleven,  verkeer en landbouw, door strengere regelgeving juist minder. Het aandeel van de emissie van onder andere fijn stof door houtstook wordt dus groter.

hr_triple_leftWist u dat houtrook hoofdzakelijk bestaat uit  schadelijke stoffen zoals BENZEEN & ultra fijnstof < PM2,5 (RIVM)10024043-het-stoken-van-hout-op-de-barbecuesiteBg Light_blue2Rook van hout kan zeer kwalijke effecten hebben op de gezondheid. Dat is uit degelijke onderzoeken ruimschoots gebleken. Het kan een direct effect hebben op de slijmvliezen van mond, keel en bronchiën en longen. Veel mensen reageren allergisch op houtrook en het kan op den duur ook nadelige gevolgen hebben voor hart en bloedvaten . Rook van hout, evenals die van sigaretten en sigaren, bindt zich heel makkelijk aan speeksel, evenals het zich bindt aan kleding en dergelijke. Als je in de rook van een houtvuur hebt gestaan, dan kun je dat nog vele uren, soms zelfs dagen, aan je kleding ruiken. Rook bindt zich dus makkelijk, en met name die speeksel-rookbinding zorgt er voor, dat de kwalijke stoffen van de rook mee de maag in gaan. En juist die houtrook verbindingen geven, bewezen, een verhoogde kans op maagslijmvliesirritatie en wellicht zelfs op het ontstaan van maagkanker.   siteBg hr_vert

De vervuiling door onder andere het verkeer, luchtvaart, industrie en huishoudens is extreem toegenomen. In deze vervuiling van de lucht zit heel veel fijnstof. Waar de meesten van ons zich niet bewust van zijn, is dat inmiddels (39% ) één van de belangrijkste bronnen van fijnstof afkomstig is van de verbranding van hout in houtkachels, open haarden, vuurkorven en andere bronnen, meestal bij de mensen thuis en in de woonwijken waar wij de meeste tijd doorbrengen. Velen denken dat Houtrook niet gevaarlijk is. Bijna iedereen, ook uw webmaster, vindt fikkie stoken heerlijk en knus. Op de rook na, want vervelend is het wel als plotseling de wind draait en je neus en keel irriteren en de tranen in je ogen springen, maar gevaarlijk nee, wat een onzin!……..Inmiddels is genoegzaam bekend dat fijnstof ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken.”  Het is bekend dat langdurige geuroverlast kan leiden volgens de GGD tot lichamelijke en psychische problemen. De gemeente heeft een zorgplicht voor haar burgers. Burgers die hinder ondervinden vinden echter bij de gemeente weinig of geen gehoor.  Men denkt vaak dat verbranding van hout onschuldig is ,omdat hout een natuurproduct is. Olie is ook een natuurproduct en daarvan weet men wel dat bij verbranding schadelijke stoffen vrijkomen.rotorua

Houtverbranding veroorzaakt vaak intense geurhinder die hele wijken doet stinken en ze, zeker bij ongunstige weersomstandigheden in ongezonde rook hult. Een slecht gebruikte houtkachel kan bovendien evenveel dioxine in de lucht blazen als een goed afgestelde verbrandingsoven.

 www.houtrook.com

Fijnstof het tast de grijze cellen aan………………….

Wethouder met verstand, maar de intervieuwer heeft al te veel rook ingeademt………….

Wat vindt de houtstoker ervan…..

De werknemer in deze rokerij is iets slimmer..
Omdat houtrook geen kwaad kan toch maar een gasmasker. 🙂

HELPT NIET TEGEN HET ULTRA FIJNSTOF TROUWENS…..

hr_triple_left