Categorie Archieven: Gedupeerden van houtrook

Vuurkorf kankerverwekkend brand hout?

BRON Consumentenbond

Vuurkorf kankerverwekkend brand hout?

Moeten er geen eisen gesteld worden aan het brandhout? Volgens het longfonds is het verbranden van hout kankerverwekkend. Het lijkt me dat dit dan gaat om een onveilig product? Hoe kan het zo zijn dat dit vrij verkocht wordt? Moeten hier geen normen voor komen?
Link https://www.longfonds.nl/sites/default/files/Longfonds%20Verklaring%20Houtrook%20met%20logo.pdf

Betreft: Verklaring Longfonds (voorheen Astma Fonds) over houtrook en
gezondheidsschade
Geachte heer, mevrouw,
In deze verklaring van het Longfonds gaan wij in op de gezondheidsrisico’s van het
stoken van houtkachels, haarden, vuurkorven en barbecues.
Luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid van mensen. Een van de veroorzakers van
luchtvervuiling is de uitstoot van stoffen die vrijkomen bij het stoken van hout in de open
haard, houtkachel, vuurkorf of barbecue. Op lokaal niveau draagt houtrook bij aan
gezondheidsklachten door fijn stof (PM10 en met name PM2,5). Ook kankerverwekkende
(PAK’s)-en andere giftige stoffen (VOS en koolmonoxide) komen vrij bij de verbranding
van hout. Houtrook is daarmee naast een stankprobleem, ook een gezondheidsprobleem.
Mensen met een chronische longziekte zoals astma of COPD (chronische bronchitis en
longemfyseem), maar ook gezonde kinderen en ouderen, ondervinden de meeste
klachten door houtrook. Zij kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of een
verslechterde longfunctie krijgen. Bij hoge blootstellingen kunnen de klachten lang
aanhouden, ook als de blootstelling al is beëindigd. Hierdoor worden deze mensen
belemmerd in hun dagelijkse leven.
Longpatiënten die in de buurt wonen van een vervuilingsbron zoals een houtkachel,
kunnen zich daartegen niet adequaat beschermen. Het is onmogelijk om de eigen woning
zodanig af te sluiten dat de rook niet meer binnendringt. Bovendien is het juist nodig om
continu te ventileren om de luchtkwaliteit binnenshuis gezond te houden.
De gemeente kan de gezondheid van longpatiënten wél beschermen. Bij het stoken van
hout moet minimaal worden voldaan aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan ‘goed
stoken’. Daarnaast is een stookverbod bij bepaalde weertypes: windstil weer,
temperatuurinversies, mist ed. en/of hoge concentraties luchtvervuiling sterk aan te
bevelen. Een ontmoedigingsbeleid voor het stoken van houtvuur in de gemeente met
name door kachels en haarden draagt bij aan de gezondheid van de inwoners. Echter,
ook al wordt aan deze maatregelen voldaan, dan nog kunnen mensen die daar gevoelig
voor zijn, klachten krijgen.
Het Longfonds wil gezondheidsschade door luchtvervuiling zoveel mogelijk voorkomen.
De gemeente kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Wij vertrouwen er dan ook op
dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en haar inwoners, en met name de
mensen met een chronische longziekte, beschermt tegen de schadelijke gevolgen van
houtrook. Het Longfonds verzoekt de gemeente om elke situatie serieus te bekijken en
te onderzoeken welke oplossing het meest geschikt is.

Wanneer vuurkorven en fakkels voor een zacht meeneemprijsje aan de kassa´s staan van bij voorbeeld de tuincentra of tankstations, wordt er (geleidelijk) steeds meer behoefte aan brandhout gecreëerd. Voor hen is het gewoon handel!  Het brandhout wordt inderdaad ook nog vaak gezellig, maar ongefilterd in openhaarden verstookt, trendy of met het idee gas te besparen, maar op een onkundige manier en vaak op de verkeerde temperatuur. Zelfs voor de nieuwbouw zijn in nederland nog steeds geen toereikende bouwkundige eisen voor filters aan een open haard gesteld (ik heb een architect gevraagd) en wie weet of de nieuwe allesbrander deugdelijk gecertificeerd is? Geheel anders bij onze buurlanden en Skandinavië met voorschriften en stevige controles. Ondeugdelijke haarden worden na een waarschuwing  korterhand ambtelijk dichtgemetseld en daar komt de boete nog bovenop. Zachte heelmeesters……

Klachten over branderige ogen, rookstank tot en met naar lucht moeten happen voor mensen met astma of bronchitis zijn al jaren lang bij de plaatselijke GGD’s geregistreerd. De GGD heeft daarover ook een gedegen onderzoek laten doen door het RIVM en de gevaren en gezondheidsschades zijn alom bekend en mogelijk erger dan de uitlaatgassen van het autoverkeer waarover zo vaak wèl gedoe is.

Agrariërs of bedrijven worden hard aangepakt, wanneer er een melding van open vuur binnenkomt. Ook voor paasvuren is een vergunning nodig, maar particulieren kunnen helemaal niet aangepakt worden, omdat de Gemeentes er geen handhaving (lees APV-verordening) voor hebben ingericht. De politiek heeft vragen hierover ooit als niet-relevant afgedaan en nu moeten we op een wetgeving vanuit Brussel wachten voor het gehele europese gebied……want gezellig fikkiestoken, dat laat je je door de buren toch niet verbieden. Not done!

Wanneer men op “houtrook” zoekt op het internet, komen er veel klachten, maar ook veel informaties en initiatieven voorbij, zoals voorgedrukte folders over houtrookoverlast om (anoniem maar hopelijk effectief) als bijsluiter van brandhout bij de veroorzaker in de brievenbus te stoppen. Er is een landelijk burger-meldpunt waarop dan de gemeentelijke bestuurders hun actuele positie kunnen zien. Niemand wil ruzie met de buren……..!! De autoriteiten kijken weg. Ook kan men op het internet een voorbereide petitie vinden en tekenen…….of het verontrustende onderzoek van het RIVM nalezen. Maar deze oude brandhout-molen draait, politiek gezien héél erg langzaam en niemand wil zich de vingers aan die hete vuurkorven branden. De regenten in Den Haag lijken met de kop in het zand te denken:

Beste burgers, krijg allemaal maar gewoon de (fijnstof-) kanker!

(en ja topic-opener, open houtvuur is meer dan alleen maar rook- of stankoverlast, het is zelfs levensgevaarlijk!!)

 

http://www.ggdwestbrabant.nl/Themas/Milieu-en-veiligheid/Luchtvervuiling/Houtrook

enz……………….

Ook in Frankrijk is het “houtrookmonster”..

Hi !

We also struggle in France with woodsmoke (no regulation at all), we feel very lonely. Most of the French don’t take the problem seriously because “woodsmoke is natural/traditional, so it’s good”. You would really help us by showing that many people around the world struggle with that issue. Please add a comment in your langage on this video (subtitle) that would say for instance “I’m living in XXX and support a wood burning regulation, because wood smoke are dangerous”. https://youtu.be/cGTMTb0N7SA

Why should we regulate wood fire? http://www.rscmovement.org/en/469-why-regulate-the-wood-fire

 

Published on Mar 22, 2016

Filmé à Saint Avé, depuis l’intérieur du logement (dans la fumée). La fumée de notre voisin rentre dans notre logement plus de la moitié de l’année, jour et nuit. Depuis 2 ans, nous vivons et dormons dans des odeurs de brulé et au milieu de particules toxiques (cf. les études dans l’article ci-dessous). Le 21 mars 2016, après des centaines de jours et nuits d’exposition à ces pollutions, nous sommes toujours sans recours malgré les nuisances et les dangers qu’elles représentent…

Nous avons :
– écrit à plusieurs reprises, il y a un an et demi, à la mairie de Saint Avé : courriers restés sans réponse
– écrit au procureur : “ce n’est pas de notre ressors”
– écrit au médiateur : courrier resté sans réponse
– contacté la gendarmerie: “ce n’est pas de notre ressort, je vous conseille de déménager”
– contacté la police municipale : “pourquoi les fumées de votre voisin viennent chez vous ?”
– eu un entretien avec un conseiller municipal (M. Belleguic) : “je vous conseille de déménager”
– eu un entretien avec Mme Gallo, la maire de Saint Avé (divers gauche) : “ne seriez-vous pas trop sensibles ? ”, et “des problèmes de voisinage, on en a tous les jours, des problèmes de hauteur de haie, de voitures mal garées…”
– un entretien avec l’ADIL : “je vous conseille de déménager”
– écrit au député Hervé Pellois “j’ai fait suivre votre témoignage à la Ministre de l’Environnement, Ségolène Royal”
– écrit au préfet M. Degos
– déposé une plainte auprès de la Commission européenne
– écrit à la DRIEE
– écrit au ministère de l’Environement
– écrit au ministère de la Santé
– écrit au ministère du Logement.

● Au sujet des dangers liés à une exposition aux fumées des feux de bois :
http://www.rscmovement.org/fr/463-pou…

Cette pétition nous donne la possibilité de nous soucier de ceux qui souffrent le plus de ces pollutions :
https://www.change.org/p/reguler-les-…

Overlast van buren (bron VEH)

Overlast van buren BRON

Wat zijn de regels met betrekking tot overlast? En wat kunt u het beste doen bij overlast van uw buren?

Er bestaan geen echte criteria voor overlast. Uw buren mogen u uiteraard niet te veel hinder bezorgen met geluid en stank. Van overlast is sprake als het vaak voorkomt en lang duurt. Een buurman die af en toe piano speelt kan vervelend zijn. Maar het valt niet onder overlast. Dat is wel het geval als hij vaak of langdurig en op ongepaste tijden muziek speelt.

Tips bij overlast

Probeer eerst het probleem in goed overleg of via buurtbemiddeling op te lossen. Helpt dat niet, dan zijn er verschillende (juridische) mogelijkheden om iets te doen tegen erge woonoverlast. Doe in ieder geval aangifte bij de politie. Want het is belangrijk dat er een dossier wordt aangelegd van de overlast.

Naar de rechter

In de wet staat dat u mensen die in uw buurt wonen geen onrechtmatige hinder mag toebrengen. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Denk daarbij aan lawaai, stank of rook. Enige hinder is toegestaan, maar onrechtmatige hinder niet. Wanneer hinder onrechtmatig wordt, hangt weer af van de ernst van de hinder en de duur ervan. Via de rechter kunt u een procedure starten om de overlast te beëindigen. Een tweede regeling over burenoverlast in de wet staat in het Wetboek van Strafrecht (artikel 431). Dit artikel verbiedt ‘nachtelijk burengerucht’. De politie moet erop toezien dat mensen zich hieraan houden. U kunt dus aangifte doen bij de politie als u overlast ervaart. Het Openbaar Ministerie kan overgaan tot vervolging.

Via Vereniging van Eigenaren

Woont u in een appartement en heeft u overlast van een andere bewoner in het complex? Dan kan de Vereniging van Eigenaren (VvE) actie ondernemen via de splitsingsakte/het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement. Het bestuur kan de bewoner een waarschuwing geven en als dat niet helpt een boete opleggen. In het uiterste geval kan de vergadering van eigenaren de bewoner het gebruik van zijn appartement ontzeggen. De VvE kan in het huishoudelijk reglement leefregels opnemen om overlast te voorkomen.

Overlast in openbare ruimtes of panden

Vindt de overlast plaats in een openbare ruimte, dan kunt u via de gemeente proberen iets aan de overlast te doen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van een gemeente staan vaak leef-en omgangsregels voor openbare ruimtes. De gemeente kan tegen overlast optreden via een dwangsom. Soms kan de gemeente zelfs een gebiedsontzegging opleggen. Is er sprake van ernstige verstoring van de openbare orde? Dan kan de burgemeester in het uiterste geval een pand voor een bepaalde tijd sluiten. Bijvoorbeeld bij drugsoverlast. Er moet dan wel een goed dossier zijn opgebouwd waarin alle meldingen van overlast zijn opgenomen.

Landelijk Platform Woonoverlast
Een handige website waar mensen die overlast ervaren terecht kunnen, is het Landelijk Platform Woonoverlast. Het platform is een netwerk van professionals van onder andere politie, bewonersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten. Het doel van het platform is overlast te verminderen door de kwaliteit van de aanpak te verhogen.

Niet blij met de houtkachel van de buurman

IMG_0001

Dijksma helpt bij het stoken van het vuurtje

Dijksma helpt bij het stoken van het vuurtje

Uit de wandelgangen Gezellig zo’n houtkachel, maar ongezond is die wel. Staatssecretaris Dijksma maakt er werk van.

BRON

Vieze houtstoker

De houtkachel. In linkse kringen jarenlang het alternatief voor vervuilende olie of gas. Of juist als statussymbool voor mensen die, naast de centrale verwarming, nog willen bijstoken. Maar houtstook heeft zijn nadelen. Vorig jaar december nam de Tweede Kamer op initiatief van het PvdA-Kamerlid Yasemin Cegerek een motie aan waarin de houtkachel werd aangewezen als mogelijke ziektenveroorzaker. Waarin werd vastgesteld dat houtstokers hun gang kunnen gaan en buren nergens verhaal kunnen halen, ook niet als ze er ziek van worden. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu, PvdA) werd op pad gestuurd die gezondheidsproblemen én de oplossingen ervoor in kaart te brengen. Met spoed. Dijksma moest de Kamer daar voorjaar 2016 over informeren.

Buurtbemiddelaars

Zij heeft daar werk van gemaakt. Vandaag bespreekt de commissie Infrastructuur en Milieu onder meer de houtstookoverlast. De staatssecretaris onderschrijft de belangrijkste conclusies van het rapport Overlast door houtrook van de GGD Groningen. Houtrook blijkt vol van schadelijke stoffen. Met het risico van astma, COPD, kanker en hart- en vaatziekten. Volgens Dijksma ligt er een belangrijke taak voor het lokaal bestuur. Die kan met plaatselijke APV’s de houtstook zelfs reguleren. Daar bovenop kunnen gemeenten bemiddelaars aanstellen die houtstokers en gedupeerden bij elkaar moet brengen voor een goed gesprek.

Houtstook-apps en toolkits

Maar Dijksma wil zelf ook aan de slag. Zo heeft haar ministerie al een toolkit ‘houtstook door particulieren’ ontwikkeld. Met stappenplannen voor de stoker en tips over de juiste, volledig brandbare houtblokken, stooktechnieken en tips over de gevolgen van weersomstandigheden voor de stook. Het ministerie heeft ook het landelijke Platform Houtstook opgericht, een kennisbaak over overlast en gezondheidsschade door particuliere houtstook. En dan is er nog het Programma Slimme en Gezonde Stad. Met daarin bijvoorbeeld Nijmegen met zijn houtstook-app. Stokers kunnen er terecht voor info over het weer en de risico’s voor overlast.

En dan is er nog Brussel

Brussel doet ook een duit in het zakje, schrijft Dijksma. In 2022 is de Europese Eco-design-richtlijn van kracht, met scherpere eisen voor houtkachels. Die moeten dan aan de strenge Duitse eisen voldoen. Net als de roker moet ook de houtstoker op zijn tellen gaan passen.

‘Veel rookoverlast van houtkachel buurman’

BRON

  • Nieuws

 

  •  19-01-2016

 

  • 1 Reactie

 

In navolging van de discussie die Radar opzette over rookoverlast van houtkachels, heeft Milieu Centraal een onderzoek geïnitieerd. Daaruit blijkt dat 1 op de 10 respondenten ‘grote last’ heeft van buren die een houtkachel of open haard stoken.

Bekijk de uitzending: Houtrook: gezellig vuur, zieke buur

Bijna de helft van de zevenhonderd ondervraagden vindt vuurtjes stinken. Volgens de milieuclub hebben de mensen die grote overlast ervaren van vuurtjes van anderen vaak gezondheidsproblemen.

Ongeveer 10 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een houtkachel of open haard. Dat moeten er niet meer worden als het aan Milieu Centraal ligt. ‘Bij het stoken van hout komen namelijk stoffen, zoals fijnstof, vrij die nadelig zijn voor de gezondheid’, aldus de organisatie. Via ramen, deuren of ventilatieroosters kan de rook andere huizen binnendringen.

De noordelijke GGD’s deden eerder al, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, onderzoek naar de rookoverlast. In veel gevallen bleek de hoeveelheid fijnstof in huis te groot. Behalve stankoverlast kan houtrook leiden tot irritatie van ogen, neus, keel en luchtpijp met hoesten en benauwdheid.

Bron: Radar / ANP

Rook uit houtkachels slecht voor buren

BRON

  • Nieuws

 

  •  26-10-2015

 

  • 12 Reacties

 

Rook uit houtkachels kan er bij de buren voor zorgen dat de hoeveelheid fijnstof de gezondheidsgrens overschrijdt.

Dat blijkt volgens RTV Drenthe uit onderzoek van de drie noordelijke GGD’en en de Universiteit van Utrecht bij tien gezinnen die ernstige klachten hebben over houtrook van buren.

Fijnstof

Bij acht van de tien gezinnen bleek dat de hoeveelheid fijnstof de gezondheidsgrens overschrijdt. Mensen met houtkachels krijgen het advies de kachel niet als hoofdverwarming te gebruiken en niet te stoken als het windstil is.

Bron: ANP MediaWatch / RTV Drenthe

REACTIES

 • Ik ben zelf ook opgegroeid met een moeder die graag voor de gezelligheid het openhaard aansteekt. Had er op zich nooit iets op tegen, misschien zonde van het hout, totdat je zelf op een kamer zit en de rook van anderen ruikt. In principe ziet iemand je dan gewoon voor de lol langzaam te vergiftigen.

  Vroeger was een houdkachel normaal, maar nu is het niet meer van deze tijd, en eigenlijk puur egoistisch als je het wel gebruikt. Lekker langzaam mensen vergiftigen en verzieken en er zelf prezier aan beleven, hoe slecht mens ben je dan wel niet (als je ervan bewust bent van de gevolgen, wat je nu bent).

 • Avatar

  Excuses Sven, mijn reactie staat daar op pagina 46. Bespaart je een hoop gezoek.

 • Avatar

  Sven,
  wij zitten in eenzelfde situatie. Lees hiervoor mijn reactie bij een wat recenter item van Radar over houtrook.

 • Avatar

  Wij hebben ook regelmatig last van een penetrante rooklucht in huis. Onze woning is namelijk voorzien van een balansventilatie-systeem en “ademt” als het ware via een “rietje: in de gevel. Op 5 meter afstand van het inlaatpunt staat echter de schoorsteen van de buren. Als de wind “verkeert” staat blaast via het ventilatiesysteem (wat voor schone lucht zou moeten zorgen) de rooklucht zo onze slaapkamers en woonkamer binnen. De overheid moet hierin optreden en bindende regels treffen. Mij rest nu niets dan een civiele procedure aan te spannen tegen mijn buren, altijd leuk voor de verhoudingen … niet dus!

 • Avatar

  wat dacht je van onze auto,s en vliiegtuigen,fabrieken.daar hoor je niemand over.men moet zeuren.hout is een natuur product

 • Avatar

  Eindelijk is er ruimte voor een onderzoek dat de ellende van houtrook eens naar voren brengt.
  Het werd de hoogste tijd.
  Natuurlijk zijn er mensen die zelf een kachel hebben en zich verkneuteren aan het haardvuur, die wel een paar dingen vinden om aan de kapstok te hangen.
  Zij missen datgene dat belangrijk is. Dat willen zij niet zien. Stel je voor dat je kachel niet meer kan branden. Net als de rokers van tabak, die zich jarenlang fel hebben verzet omdat zij niet wilden weten dat ze een verhoogd risico op kanker en hart- en vaatziekten hebben.
  De conclusie van de test is duidelijk: Houtrook bevat verschillende voor de gezondheid gevaarlijke stoffen, waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2.5 en benzeen. Volgens de overheidswebsiteemissieregistratie.nl komt er meer fijnstof PM2.5 vrij van houtrook dan van het verkeer. Die kan je in je zak steken.
  Ga je meten rondom de woning van de stoker, dan wordt de norm 6-10x overschreden.
  Blijf maar zeggen dat houtrook gezond is.
  Nog even de andere gevaren.
  Gisteren ging in Schalkwijk een prachtige verbouwde boerderij in de hens. 8,5 jaar hadden die mensen er aan verbouwd. Ze waren bijna klaar.
  Oorzaak van de brand: De Houtkachel. En zo gaan er welke week wel een of meer huizen in de fik door het binnenshuis verstoken van hout.
  Meer dan een miljoen mensen hebben astma of andere luchtwegproblemen. Zij moeten vaak extra medicijnen nemen omdat de buurman zo graag een houtkachel wil stoken. Nog 5 miljoen mensen meer hebben regelmatig hinder van de houtrook van de buren, waardoor hun gezondheid zonder dat zij dat beseffen in gevaar gebracht wordt. Het gevaar is klein? Dat zeiden de rokers ook vele jaren. We weten nu wel beter. En denk eens aan asbest. Dat was een gewoon product voor achter de kachel en bij moeder op het fornuis.
  Nu komen er mannen in maanpakken. Mijn buurman Peter was 35 toen hij stierf aan huidkanker. Oorzaak: Asbest. Hij was isoleerder op schepen. Niet iedereen gaat dood aan asbest. Ik ben er ook nog, terwijl ik met asbestkoord ruitjes in kacheldeuren geplaatst heb. Zo leven er ook nog veel rokers. Het risico op een ziekte is echter 50x tot 100x groter. Wie wil dat risico nemen met Houtrook dat 10x giftiger is dan de rook van sigaretten?
  Stop met stoken van hout in woonwijken en verander je houtkachel in een exemplaar op gas.

  meer zien

 • Avatar

  ik spoor tros radar, vanwege hun grote invloed, aan , om de strijd aan te gaan met die verschrikkelijk smerige overbodige , asociale stinkkachels, opdat ze snel verboden worden. Het is te gek voor woorden. Moeten we al de hele dag fijnstof inademen van verkeer en industrie, zijn er weer van die kaffers die zonodig zo’n schijtkachel in hun tuin moeten hebben. Dat zijn de grootste aso’s die er bestaan, want ik zou mijn buren dat nooit aandoen. Bovendien is het ook erg kankerverwekkend . Van die lui, die alles wat er op de markt komt , metéén willen hebben, hebben, hebben, en nog eens hebben.

 • Avatar

  Ja ik ruik het ook binnen , ook al hebben we alle ramen dicht

 • Avatar

  Hier in dorp omgeving Leeuwarden is de stank ook niet te harden avond aan avond moet die houtkachel aan ,soms zo erg hier dat het door de raamkozijnen in de woonkamer staat ,tochtstrip helpt niet veel en in de zomer kun je je ramen en deuren ook niet open hebben want dan zitten ze aan de vuurkorf en jij wordt naar binnen gejaagd in ademnood daarnaast ongelofelijk kankerverwekkend ook nog een echt verbieden die handel !!ziehttp://www.houtrook.nl

 • Avatar

  Met weinig wind en bij mist is het soms werkelijk slecht ademen – nog erger wordt het als mensen houtafval verbranden, gelakt, gecoated… Gebeurt niet? Ga maar ’s avonds met de hond (of vrouw 😉 een rondje door de wijk wandelen…

 • Avatar

  Hout, co neutraal, fijnstof slecht, men stookt hout sinds mensheugenis. Klagers hou je altijd. Vooral van mensen die GEEN houtkachel hebben. Hou eens op met klagen.

 • Avatar

  Weer iets om over te zeuren en te verbieden.

Vluchten kan niet meer…..

De oplossing als je tussen de houtstokers woont is wonen in een flatgebouw. Niet op de 1e etage niet op de 2e etage nee ook niet op de 3e etage de 4e etage ook niet de 5e dan nee de rook komt daar ook, maar de hoogste zoals dit flatgebouw. Daar ben je veilig voor de houtstokers.

Of toch niet?????????????

flatgebouw tuinhaard

Een giga tuinhaard op het balkon. Ja het kan allemaal in Nederland. Zoals de VVD altijd zegt: “Regels zijn er om af te schaffen, want de oncoloog moet ook wat te doen hebben…”

Pak houtstook een echt aan….

2-3-2016 19-04-25_0121.jpg

Milieu Centraal:1 op de 10 Nederlanders heeft grote last van houtstook

default-og-image.png1 op de 10 Nederlanders heeft GROTE last van houtstook BRON

Bijna de helft van de Nederlandse bevolking vindt vuurtjes stinken. 10 procent van de Nederlanders ervaart zelfs grote overlast door houtstokers in de buurt. Dit blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal, uitgevoerd door Motivaction.

Ongeveer 1 op de 10 huizen heeft een houtkachel of open haard. Twijfel je om er eentje aan te schaffen? In woonwijken kunnen er beter geen bijkomen. Bij het stoken van hout komen namelijk stoffen, zoals fijnstof, vrij die slecht zijn voor de gezondheid. Bijna dertig procent van de Nederlanders weet dat hout stoken schadelijk is voor de gezondheid. Rook kan andere huizen ingaan via ramen, deuren en ventilatieroosters.

Tips om schoner te stoken

Wil je toch een vuurtje stoken? Zorg dan dat je zo min mogelijk overlast geeft. Milieu Centraal heeft tips om schoner te stoken. Een belangrijke tip – die bij 21 procent van de houtstokers onbekend bleek – is om niet te stoken bij windstil of mistig weer. Een andere tip: gebruik droog en onvervuild hout, van duurzaam beheerde bossen, zodat er minder giftige stoffen vrijkomen. Bij een goed vuurtje is de vlam heldergeel en flakkert deze niet.

Open haard verspilt hout

Een kwart van de mensen met een open haard denkt te besparen op de energierekening. Dit is een misverstand omdat je met een open haard juist duurder uit bent en hout verspilt. Een groot deel van de warmte vliegt namelijk zo de schoorsteen uit. Een open haard of houtkachel met laag rendement stook je vooral voor de gezelligheid, niet om je hele huis te verwarmen.

Subsidie voor energiezuinig verwarmen

Wil je een milieuvriendelijke keuze maken voor het verwarmen van je huis? Kies dan een warmtepomp. Wil je toch hout stoken? Kies dan een pelletkachel. In 2016 kun je voor beiden een subsidie ontvangen.