Chemische stoffen in houtrook+Zeer zorgwekkende stoffenlijst

Smoke Chemistry

Anne Marie Helmenstine, Ph.D.

Anne Marie Helmenstine, Ph.D.
About.com Chemistry

about

BRON

Chemical Composition of Smoke

By 

Sometimes you can see smoke, but smoke also can be invisible.

Sometimes you can see smoke, but smoke also can be invisible. Often you can smell smoke even when you can’t see it.

Anne Helmenstine

Smoke consists of gases and airborne particles produces as a result of combustion or burning. The specific chemicals depend on the fuel used to produce the fire. Here is a look as some of the principal chemicals produced from wood smoke. Keep in mind, there are thousands of chemicals in smoke so the chemical composition of smoke is extremely complex.

Chemicals in Smoke

In addition to the chemicals listed in the table, wood smoke also contains a large amount of unreacted air, carbon dioxide and water. It contains a variable amount of mold spores. VOCs are volatile organic compounds. Aldehydes found in wood smoke include formaldehyde, acrolein, propionaldehyde, butryaldehyde, acetaldehyde and furfural. Alkyl benzenes found in wood smoke include toluene. Oxygenated monoaromatics include guaiacol, phenol, syringol and catechol. Numerous PAHs or polycyclic aromatic hydrocarbons are found in smoke. Many trace elements are released.

Reference: 1993 EPA Report, A Summary of the Emissions Characterization and Noncancer Respiratory Effects of Wood Smoke, EPA-453/R-93-036

What Is a Toxic Chemical?

Chemical Composition of Wood Smoke

(ROOD is een zeer zorgwekkend stof die voorkomt in houtrook.)

Chemical g/kg Wood
carbon monoxide 80-370
methane 14-25
VOCs* (C2-C7) 7-27
aldehydes 0.6-5.4
substituted furans 0.15-1.7
benzene 0.6-4.0
alkyl benzenes 1-6
acetic acid 1.8-2.4
formic acid 0.06-0.08
nitrogen oxides 0.2-0.9
sulfur dioxide 0.16-0.24
methyl chloride 0.01-0.04
napthalene 0.24-1.6
substituted napthalenes 0.3-2.1
oxygenated monoaromatics 1-7
total particle mass 2,5 7-30
particulate organic carbon 2-20
oxygenated PAHs 0.15-1
Individual PAHs 10-5-10-2
chlorinated dioxins 1×10-5-4×10-5
normal alkanes (C24-C30) 1×10-3-6×10-3
sodium 3×10-3-2.8×10-2
magnesium 2×10-4-3×10-3
aluminum 1×10-4-2.4×10-2
silicon 3×10-4-3.1×10-2
sulfur 1×10-3-2.9×10-2
chlorine 7×10-4-2.1×10-2
potassium 3×10-3-8.6×10-2
calcium 9×10-4-1.8×10-2
titanium 4×10-5-3×10-3
vanadium 2×10-5-4×10-3
chromium 2×10-5-3×10-3
manganese 7×10-5-4×10-3
iron 3×10-4-5×10-3
nickel 1×10-6-1×10-3
copper 2×10-4-9×10-4
zinc 7×10-4-8×10-3
bromine 7×10-5-9×10-4
lead 1×10-4-3×10-3

 

rijks_logo

RIVM BRON

Light_blue2Na te lezen in de ZZS Basislijst en Bijlagen 1-6 file en grafiek

zeer zorgwekkende stofenlijst

rivm

RIVM BRON LIJST

handhierNog meer info over stoffen in houtrook

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Gewijzigd op:17-02-2014

De Nederlandse overheid pakt Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) met voorrang aan. Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen.

Doel van het overheidsbeleid is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. Dit gebeurt onder meer door in vergunningen regels te stellen voor lozingen op water en uitstoot naar de lucht.

Aansluiten bij internationale aanpak

Op internationaal niveau zijn er verschillende verdragen en wettelijke kaders met een soortgelijk doel. REACH, het OSPAR verdrag, de Kaderrichtlijn Water en het Verdrag van Stockholm hebben lijsten van stoffen waarvan het gebruik en/of de uitstoot moet worden verminderd. Deze kaders richten zich op een bepaald deel van het milieu en gaan over een beperkte hoeveelheid van stoffen. Het ZZS beleid combineert de zorgstoffen uit deze kaders.

Criteria

De identificatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen volgt uit selectiecriteria die zijn vastgelegd in artikel 57 van de Europese REACH Verordening 1907/2006. Deze criteria zijn:

 • kankerverwekkend (C)
 • mutageen (M)
 • giftig voor de voortplanting (R)
 • persistent, bioaccumulerend en giftig (PBT)
 • zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB)
 • of van soortgelijke zorg (zoals hormoonverstorende stoffen)

Identificatie

Zeer zorgwekkende stoffen zijn te identificeren op basis van de volgende Europese wetgeving en verdragen:

 • stoffen in de EU-GHS Verordening EG 1272/2008 geclassificeerd als C,M, of R categorie 1A of 1B
 • stoffen op de kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV (bijvoorbeeldPBT/vPvB)
 • gelijkwaardige zorgstoffen in de POP Verordening EG 850/2004
 • prioritair gevaarlijke stoffen in de Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG
 • stoffen op de OSPAR lijst voor prioritaire actie

U kunt met deze lijst nagaan of een stof zeer zorgwekkend is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: