Categorie Archieven: Gemeenten

De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gezondheidseffecten van houtrook door open haarden.

http://www.maassluis.nu/politiek/antwoorden-op-vragen-d66-over-houtrook-open-haarden/

De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gezondheidseffecten van houtrook door open haarden.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1 Heeft u de brief die u onlangs van het Longfonds ontving over de gezondheidsschade door het verbranden van hout in onder andere open haarden beantwoord en zo ja op welke wijze?
Wij hebben geen brief van het Longfonds ontvangen. Op 27 oktober 2015 hebben wij wel informatie en een betoog ontvangen van de stichting Houtrookvrij. Als bijlage bij dit betoog zat een informerende brief van het Longfonds.

2 De winter komt er aan en dus ook het stoken van open haarden. Bent u bereid om de overlast van open haarden e.d. die Maassluise bewoners ondervinden, te beperken gezien de gezondheidseffecten hiervan.
Dit wordt al gedaan. Indien er sprake is van overlast kan er een klacht worden ingediend bij het meldpunt schoon, heel en veilig. Deze klacht komt dan bij bouw- en woningtoezicht die de situatie beoordeelt aan de hand van geldende wet- en regelgeving.

3 Bent u bereid het bouwbesluit zodanig aan te passen dat bv. in dicht bevolkte gebieden in Maassluis geen houtgestookte open haarden in woningen mogen worden geplaatst.
Zoals u weet kan een lokale overheid geen landelijke wetgeving aanpassen. Het bouwbesluit betreft landelijke wetgeving.

4 Bent u bereid om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zodanig aan te passen dat bv. bij windstil weer, temperatuurinversies, mist en/of een hoge concentratie Iuchtverontreiniging, een stookverbod voor een bepaalde duur wordt opgelegd.
Omdat voor woningen de houtkachel als hoofdverwarming kan fungeren zijn wij nog niet voornemens de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen.

5 Bent u bereid om bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) er op aan te dringen dat zij gaan pleiten voor landelijke wetgeving inzake de overlast van houtrook door open haarden e.d. die makkelijk te handhaven is.
Het bouwbesluit biedt voldoende handvatten om in te grijpen indien dit nodig is. Wij zien dan ook geen noodzaak om bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten te verzoeken om landelijke wetgeving aan te passen.

6 Bent u bereid via de media, De Schakel en de gemeentelijke pagina en website, aandacht aan deze zaak te besteden.
Op de website van de GGD wordt voorlichting gegeven over de gezondheidseffecten van houtrook, hoe je als stoker houtrookoverlast kunt beperken en wat je als gehinderde kunt doen. Daarnaast zijn deze raadsvragen en de antwoorden openbaar en wordt daar door wosmedia actief aandacht aan besteed.

Website Platform Houtrook en Gezondheid online!

Website Platform Houtrook en Gezondheid online!

GGD Houtrook veroorzaakt hartfalen

BRON OMROEP FRIESLAND

AANPAK HOUTROOK NODIG

Vluchten kan niet meer…..

De oplossing als je tussen de houtstokers woont is wonen in een flatgebouw. Niet op de 1e etage niet op de 2e etage nee ook niet op de 3e etage de 4e etage ook niet de 5e dan nee de rook komt daar ook, maar de hoogste zoals dit flatgebouw. Daar ben je veilig voor de houtstokers.

Of toch niet?????????????

flatgebouw tuinhaard

Een giga tuinhaard op het balkon. Ja het kan allemaal in Nederland. Zoals de VVD altijd zegt: “Regels zijn er om af te schaffen, want de oncoloog moet ook wat te doen hebben…”

Probleem van houtrook in Amersfoort

Leo de Vries
5-1-16 – 07:00

ad

De gemeenteraad buigt zich dinsdagavond opnieuw over het veronderstelde probleem van houtrook in Amersfoort. Eerdere discussies over het handhaven van stookexcessen leverden niets op.

Je komt in de persoonlijke levenssfeer van zowel de stoker als de klager

Astrid Janssen, raadslid GroenLinks

Het zijn enkele lokale gevallen én ontwikkelingen in andere gemeenten die GroenLinks, ChristenUnie en Amersfoort2014 ertoe brengen de overlast van houtrook op de politieke agenda te zetten.

,,We krijgen regelmatig meldingen van overlast door het stoken van bijvoorbeeld houtkachels,” zegt raadslid Astrid Janssen van GroenLinks. ,,En de discussie is niet nieuw. Dus proberen we deze week een soort stand van zaken te krijgen van de rookoverlast in Amersfoort.”

Supergevoelig
Janssen vindt de discussie over houtrook ‘supergevoelig’. ,,Je komt dan in de persoonlijke levenssfeer van zowel de stoker als de klager. Want houtstook kan zowel plezier  opleveren als tot overlast leiden.”

De drie politieke partijen willen de discussie over het stoken van hout in kachels, open haarden, vuurkorven en tuinhaarden aanzwengelen om zich te laten informeren. Janssen: ,,Andere gemeenten zijn er nu ook mee bezig. We zijn benieuwd wat voor maatregelen zij nu wel of niet treffen.”

De discussie over houtstook laaide kort op in de jaren 2010 en 2012. Toen klaagden bewoners van straten in Zielhorst en Hoogland over buren die met grote regelmaat hout stookten om hun woningen te verwarmen. Ze klaagden over gezondheidsklachten en milieuverontreiniging. ,,We hopen straks vast te kunnen stellen of het probleem in Amersfoort zo groot is dat het de volksgezondheid raakt of dat het veel kleiner van omvang is,” zegt  Janssen.

Niet meetbaar
In 2012 maakte de gemeente kenbaar dat zij amper mogelijkheden had om op te treden. Er zou sprake zijn van een beperkt aantal klachten (zo’n tien per jaar) en de overlast zou objectief niet meetbaar zijn. De conclusie: als er geen sprake is van meetbare overtreding of gebruik van niet-goedgekeurde houtkachels, kan de gemeente niets doen.

De raadsfracties die de zaak nu aankaarten, benadrukken dat ze op voorhand nog geen conclusie willen trekken. ,,We laten ons alleen informeren,” zegt Sieta Koet van Amersfoort2014. ,,Er komen deskundigen, maar hopelijk ook mensen die zelf overlast ervaren. We horen ze aan en kijken dan of er voldoende aanleiding is om een politieke discussie op te starten.”

Koet, die zich al vaker sterk maakte voor houtrookklagers, hoopt dat wetgeving en meetapparatuur inmiddels zo ver zijn voortgeschreden dat gemeenten een middel in handen krijgen om op te kunnen treden in geval van zware overlast.

Het effect van houtrook op onze gezondheid. Gemeente Zeist

 

Door:Gemeente Zeist BRON

Vuurtjes stoken, we zijn er gek op. Toch realiseren velen van ons te weinig wat het effect van houtrook is op onze gezondheid en dat we anderen tot last kunnen zijn.

In de zomer roosteren we marshmallows boven de barbecue of de vuurkorf. In de winter maakt een brandende houtkachel op open haard je huis lekker knus. Een vuurtje brengt gezelligheid, maar niet iedereen is er blij mee.

Marleen van den Berg is inwoner van Zeist en heeft astma en migraine. Als er in haar buurt hout wordt gestookt, dan merkt ze het meteen: “Ik zing in een koor. Als ik daar ’s avonds heen fiets en ik fiets door een straat waar een rooklucht hangt, dan wordt mijn adem me soms ontnomen. Ik kan op die momenten niet praten en moet daar echt van op adem komen. Zingen gaat daarna moeizaam. Soms is die benauwdheid zo erg dat het mijn migraine aanwakkert.”

Carolina Meijers uit Zeist heeft geen chronische luchtwegaandoening, maar merkt ook verschil: “Vanaf oktober ruik je dat de houtkachels weer gaan branden, ik vind het dan nog wel een nostalgische geur. Maar verderop in het seizoen wordt er meer gestookt en vind ik die lucht drukkend worden en niet meer lekker.” Meijers ervaart dat drukkende gevoel overigens niet alleen in de winter: “Barbecues en vuurkorven kunnen in de zomer net zo goed voor overlast zorgen, die rook waait alle kanten op.”

Houtrook en gezondheid
Wim Ovaa, adviseur milieu en gezondheid bij de GGD regio Utrecht: “Bij het effect van houtrook op de gezondheid kun je onderscheid maken tussen hinder, kortetermijneffecten en langetermijneffecten. Als iemand hinder ondervindt, dan kan dat stressklachten geven. Bij kortetermijneffecten kun je denken aan hoesten, tijdens of na blootstelling aan houtrook. Op de lange termijn kan langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging bijdragen aan de ontwikkeling van ziekten als COPD.”

Ovaa benadrukt dat het inademen van verontreinigde lucht niet automatisch tot ziekte hoeft te leiden. “Er spelen meer factoren, zoals genetica, leefstijl – rookt hij of zij – en het toeval.”

Beperkte bijdrage aan luchtverontreiniging
In houtrook zitten fijne roetdeeltjes, schadelijke stoffen en gassen zoals stikstofoxiden en koolmonoxide. Bij het stoken met vervuild hout of bij een slecht verbrandingsproces, neemt de hoeveelheid roetdeeltjes en andere schadelijke stoffen toe. Ovaa: “Uiteindelijk wordt een beperkt deel van de luchtverontreiniging in de vorm van roetdeeltjes veroorzaakt door houtverbranding door Nederlandse huishoudens. Het aandeel van verkeer is bijvoorbeeld hoger.”

Dat neemt niet weg dat mensen last kunnen krijgen van de rook door houtstook. “Lokaal kan de bijdrage aan luchtverontreiniging door houtverbranding wel hoger zijn,” legt Ovaa uit. “In dichtbebouwd gebied kan men er meer last van hebben, zeker mensen die al luchtwegaandoeningen hebben. Bij hen kunnen de klachten verergeren als de lucht vervuild is. Zij hoesten dan meer of worden benauwd.”

Maar niet alleen buiten de deur is sprake van luchtverontreiniging door houtstook. Rookgassen kunnen ook binnenshuis blijven hangen, als er bijvoorbeeld geen optimale verbranding is. Zorg daarom altijd voor voldoende aanvoer van verse lucht en laat de schoorsteen minstens eens per jaar vegen, zodat de rook zonder belemmeringen via het rookkanaal naar buiten kan.

Begrip voor elkaar
Ondanks alles begrijpen Van den Berg en Meijers het dat mensen graag hun houtkachel laten branden. Van den Berg: “Ik vind het zelf ook gezellig. Jaren geleden, in een andere woning, hadden we ook een open haard. Maar na hem twee keer gebruikt te hebben, is hij nooit meer aangegaan. Het gaat helaas niet samen met mijn gezondheid.” Meijers denkt er ook zo over: “Als ik een houtkachel of open haard zou hebben, zou ik die zeker aansteken. Heerlijk, zo’n directe warmtebron. Maar ik zou anderen geen overlast willen bezorgen. Als iemand last heeft van je stookgedrag – of dat nou de houtkachel in de winter is of de vuurkorf of barbecue in de zomer – dan moet hij of zij daar wat van kunnen zeggen. Houd rekening met elkaar.”

Behoefte aan de warmte en gezelligheid van een brandend vuurtje, maar is een houtkachel of open haard geen optie? Dan is er gelukkig een aantal alternatieven. Een gashaard of een elektrische haard kan net zoveel gezelligheid brengen, maar dan zonder de uitstoot van houtrook.

Slimmer stoken
Door slim te stoken kun je overlast verminderen. Gebruik bijvoorbeeld alleen onbehandeld hout dat minstens twee jaar gedroogd heeft en stook nooit bij mistig of windstil weer. Opwww.zeist.nl/verantwoordstoken vind je meer tips en links naar websites voor meer informatie.

D66 vraagt om maatregelen tegen houtrook in Maassluis

D66 vraagt om maatregelen tegen houtrook in Maassluis

Foto: Flickr.com/Steven Lilley (CC)

dinsdag 3 november 2015, 12:14

De fractie van D66 in Maassluis vraagt burgemeester en wethouders of zij met maatregelen willen komen tegen de overlast van houtrook door open haarden en houtgestookte kachels in woongebieden. D66 haakt hiermee in op uitingen van diverse milieu-instituten en bijvoorbeeld het Longfonds, die al jaren waarschuwen voor de schadelijke gevolgen van die rook.

Maatregelen kunnen heel ver gaan. Zo kan een gemeente het Bouwbesluit zodanig aanpassen, dat bijvoorbeeld in dichtbevolkte gebieden geen houtgestookte open haarden in woningen mogen worden geplaatst. Verder kunnen gemeenten in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een stookverbod opleggen bij windstil weer, mist en dergelijke weersomstandigheden.

Ook Maassluis heeft onlangs een brief van het Longfonds ontvangen over de gezondheidsschade door het verbranden van hout in onder meer open haarden. Is die brief beantwoord en zo ja, op welke wijze, wil D66 weten.

 Deel dit bericht

Kappen met houtkachels….

Kappen met houtkachels

Een open haard of houtkachel: het is leuk, maar de rook die vrijkomt kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Reden voor de GGD om de overlast door en gevaren van houtkachels te onderzoeken. Want waar rook is, is vuur…

FIJNSTOF WE ZIJN ER GEK OP. EN STILLE TOCHTEN HELEMAAL TOP
DUS BLIJF LEKKER STOKEN Op HOUT, WANT HET IS OERGEZELLIG

Schermafdruk 2015-10-27 13.23.16

Bennie Boonstra ·

Rook overlast?Hier krijg ik het benauwd. Deze klachten zijn zeker niet ernstig genoeg. Er moeten eerst doden vallen? Sommige mensen gebruiken de open haard als hoofdverwarming zit je altijd in de houtrook geur….

Beauty_Complete

Wij hebben ook een houtkachel en van mij hoeft dat ding niet te branden. Het is vies, ik krijg er hoofdpijn van, gordijnen en muren worden smerig. Die kachel stond er al toen ik bij mijn partner introk en hij is niet anders gewend. Maar ik hoop dat dat ding heel snel een keer kapot gaat, ik vind het niets. Het is ook bizar dat zowel de echtgenote van mijn partner, de beide buurmannen en de beide overbuurmannen zijn overleden aan kanker. Kan je dan nog praten over toeval? Wat ik ook zeg, het is en blijft vechten tegen de bierkaai. Zelf doe ik dat ding nooit aan, pak liever een vest of trui als ik het koud heb ’s avonds. Dus wat mij betreft mag er een verbod komen op die dingen of desnoods een extra belasting worden geheven. Die troep die op de muren en gordijnen terecht komt, komt ook in mijn lichaam terecht…..bah!

Ria Koevoets ·

Dan houdt straks in de zomer het BBQ ook op want dat is ook luchtvervuilend?
Of mag dat wel?

Alice Brandwijk ·

blijf van mijn houtkachel af.ik stook alleen met schoon droog hout die ik koop bij zo’n stookhout centrum.en komt er nog bij dat ik een apparaatje heb om het hout te checken of ze droog genoeg zijn.Dus je kan mij de rug op GGD

Angel Cr ·

Hier is er iemand die ook een houtkachel heeft,het stinkt verschrikkelijk,en als je astma hebt is het niet erg prettig voor de luchtwegen!

Mart Caris

Alweer zon Miereneuker.
Vind ik leuk · Beantwoorden · 4 maart 2015 22:53

Marco Geerlings ·

Ik vind dat ze moeten kijken waar men een hout kachel laten branden. In woonwijken zou ik het niet toe staan. Als de rook niet snel genoeg afgevoerd wordt door de wind hebben anderen er last van. Zelf heb ik astma, die brandlucht komt altijd binnen. Ik lig de hele nacht te piepen en wordt hondsberoerd wakker. Gevolg gebruik van meer medicatie. Meer kosten…Dus voor het goedkoop stoken en zijn plezier / gezelligheid moet ik krom liggen.

Harmen Timmerman ·

Helemaal gelijk, Marco. Bij ons hetzelfde, we kunnen niet meer in de tuin zitten door die vreselijk benauwde stank en ramen en deuren sluiten, vanwege die stank.
Vind ik leuk · Beantwoorden · 4 maart 2015 14:46

Mart Caris

Welk normaal mens gaat er in de winter in de tuin zitten.
Vind ik leuk · Beantwoorden · 5 · 4 maart 2015 15:34

Ronald Hooyer ·

Nederland is een onderzoekland. Houtkachels schadelijk? Ik vrees dat er na het onderzoek uit komt dat het niet zo schadelijk is dan men dacht want er vind een volledige verbranding plaats. Zo onderzoek klaar en laten we nu gewoon eens daadwerkelijk iets doen. AL dat onderzoeken kost alleen maar geld maar er gebeurt niets.

Men moest maar eens gaan letten op de hoeveelheid mensen die rijden in het donker zonder licht met een mobiele telefoon aan het oor. Ik zie er meer dan genoeg in Amsterdam en nog meer bellers op de snelweg tijdens de spits.

Kees van Schaik

gas verbruik loopt terug !!!

Tommy Niks

Bij een mooie landelijke buurt hoort in de winter gewoon de geur van brandend hout in de open haard.

Clemens van Rijthoven ·

Fijnstof PM2,5 heeft dezelfde desastreuze gevolgen als asbest! De meneer van de kachelbranche heeft het over voorkomen van extra uitstoot en stoken is Milieuvriendelijk? Allang achterhaald! Eindelijk komt er nu eens aandacht voor een nijpend probleem in Nederland. De gevolgen van Houtrook zorgt ook voor vervuiling in de vorm van extra smerige groene aanslag op daken en stoepen. Met name voor rieten kappen desastreus. Schoon hout, droog hout, pellets: maakt niks uit: de fijnstof uitstoot blijft! Fijnstof pm 2,5 is reukloos en dringt overal binnen. Ruik je Houtrook dan is de lucht al veel te slecht om in te leven. 9 van de 10 mensen heeft geen enkel benul wat er zich in de kachel afspeelt, weet niks van vuurdikte, stooktemperaturen, cumulerende werking van de kachel en rookkanalen. Geen wonder dat we zoveel schoorsteenbranden hebben. En wie zit daar nou op te wachten.

Theo Bellen ·

Groene aanslag op (mijn) dak? Dan moet ik onderhand erg groen wonen. Schoorsteenbranden, regelmatig schoorsteen vegen is het antwoord. Wij slapen op de zolderverdieping met het raam altijd open op kiep, 2 meter verder is de schoorsteen, ik heb nog nooit iets geroken of last ervan gehad van onze kachel. Raar hè?
Vind ik leuk · Beantwoorden · 4 · 3 maart 2015 23:01

Mart Caris

Meneer Clemens van Rijthoven,U bent goedgekeurd voor het kabinet Rutte 2
Vind ik leuk · Beantwoorden · 5 · 4 maart 2015 8:00

Martin Schoester ·

alle woningen gebouwd voor 1972 mogen zonder toestemming en vergunning kachels gebruiken die fossiele brandstof gebruiken, mits er een vonkenscherm op het schoorsteen kanaal aanwezig is. Overheid heeft dit bepaald.

Monique Timmermans

Ik voorzie in mijn glazen bol……
Een nieuwe belasting
Een nieuwe manier om de burger te treiteren
En weer iets om te gaan verbieden omdat er niet genoeg aan verdient wordt door de regering.
Zucht. Ik wordt zo moe van al dat gezeur. Nog even en we mogen helemaal niet meer leven in dit land.

Richard Wielinga ·

Geen houtkachel meer, straks geen gaskachel want Groningen verzakt, t gaat koud worden

Monique Timmermans

We kunnen nog een paar (on)veilige kerncentrales neer gaan zetten. Die zijn wel schoon, als je al de vaten met kernafval niet mee telt tenminste. (en het risico op kernrampen).
Windmolens en zonnepanelen kan ook al niet. Windmolens geven namelijk landschap vervuiling en zonnepanelen zijn vervuilend in de productie en geeft achteraf afval dat niet gerecycled kan worden.
Misschien is het handiger als we allemaal stoppen met energie gebruiken, of gewoon stoppen met leven. (sarcasme)
Vind ik leuk · Beantwoorden · 5 · 3 maart 2015 21:34

Roel Prins ·

Wat is milieu ook alweer?

Monique Timmermans

Dat is dat woord wat onze regering gebruikt om ons te pas en te onpas nieuwe belastingen op te leggen, om ons verder uit te melken.
Vind ik leuk · Beantwoorden · 5 · 3 maart 2015 21:37

Wilbert Smits van Oyen ·

Houtrook is één van de grootste bronnen van het schadelijke fijnstof. Dit leidt vaak tot overlast bij de buren. Dit leidt tot ruzies en rechtszaken. Daarom zou je eigenlijk alleen hout mogen stoken als je géén directe buren hebt!

Monique Timmermans

En geen auto mogen rijden in een woonwijk. Brommers verbieden vanwege geluidsoverlast. Vliegtuigen alleen heel hoog over Nederland laten vliegen, vliegvelden verbieden, fabrieken sluiten, schoonmaak middelen verbieden, roken volledig verbieden…………..en zo kan ik nog wel een uur door gaan.
Misschien is het verstandiger om de mensheid te verbieden, we mogen straks toch niets meer.
Vind ik leuk · Beantwoorden · 4 · 3 maart 2015 21:27

Ronald Stijf ·

weer betuttelen op de mensen nu over de open haard laat mensen lekker genieten van hun open haard zeg

Dennie Engel ·

Grootste onzin…dan kan je ook geen lucifers meer aansteken

Monique Timmermans

Die tijd komt ook nog wel, vrees ik.
Vind ik leuk · Beantwoorden · 4 · 3 maart 2015 21:34

Pia van der Winden ·

Werkt bij Gepensioneerd
Het stinkt en is gevaarlijk. Wij hebben hier hoge en lage huizen staan en als ze in het lage huis de open haard aansteken, komt de rook onder de dakrand en naar binnen. Het rookalarm gaat er zelfs van af.

Johannes Van Faassen

goed toch, dan weet je in ieder geval dat die werkt.
Vind ik leuk · Beantwoorden · 5 · 5 maart 2015 6:01 · Bewerkt

Ria Spits ·

Het stinkt ook als je buiten loopt , kan misschien gezellig zijn maar het is slecht voor het milieu , als bij mij in de buurt de open haard brand kan ik de ramen dicht doen anders kan ik niet slapen .

Martin Schoester ·

Het ruikt, slecht voor het milieu is het niet, this net zo verwerpelijk als zeuren en klagen
Vind ik leuk · Beantwoorden · 5 · 3 maart 2015 21:47

Alice Brandwijk ·

Dan stook jou buren met niet het goede hout.sommige mensen stoken met rotzooi en ja daar krijg je stank van.maar kom eens bij mij in de buurt dan ruik je het amper en slecht voor het milieu pfffff auto gassen niet zeker.zo ken ik er nog een paar
Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 · 9 maart 2015 11:03

GGD RAPPORT HOUTSTOKEN

GGD GRONINGEN, FRIESLAND & DRENTHE

Onderzoek houtrook 2015;

Presentatie Stookinstallaties – houtrook en gezondheid-1(PDF)

Korten inhoud;

Effecten van houtrook

geurhinder, stress 

(verergering van) astma of COPD

(meer kans op) hartinfarct, beroerte, enz.

(verhoging van de kans op) longkanker 

Houtrook: bestanddelen

Talloze verbrandingsproducten, o.a.:

PM, roet • CO, VOS, aldehyden  

PAK, o.a. B(a)P = benzo(a)pyreen • dioxinen • kenmerkende stof: levoglucosan • geurstoffen: o.a. methoxyfenolen

PM2,5 herkomst

NUMMER 1 HOUTROOK MET 26%

DE PRAKTIJK ;

Schermafdruk 2015-10-13 23.22.02

Schermafdruk 2015-10-13 23.22.10

Schermafdruk 2015-10-13 23.22.45

Schermafdruk 2015-10-13 23.22.48

Schermafdruk 2015-10-13 23.22.13

Schermafdruk 2015-10-13 23.22.52