Longfonds over houtrook

longfonds

BRON

Betreft: Verklaring Longfonds (voorheen Astma Fonds) over houtrook en gezondheidsschade.

U kunt deze verklaring aan uw gemeente sturen, zodat de handhaver weet dat houtrook de gezondheid schaadt.

Longfonds-Verklaring-Houtrook

Geachte heer, mevrouw,
In deze verklaring van het Longfonds gaan wij in op de gezondheidsrisico’s van het stoken van houtkachels, haarden, vuurkorven en barbecues.
Luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid van mensen. Een van de veroorzakers van luchtvervuiling is de uitstoot van stoffen die vrijkomen bij het stoken van hout in de open haard, houtkachel, vuurkorf of barbecue. Op lokaal niveau draagt houtrook bij aan
gezondheidsklachten door fijn stof (PM10 en met name PM2,5). Ook kankerverwekkende (PAK’s)-en andere giftige stoffen (VOS en koolmonoxide) komen vrij bij de verbranding van hout. Houtrook is daarmee naast een stankprobleem, ook een gezondheidsprobleem.
Mensen met een chronische longziekte zoals astma of COPD (chronische bronchitis en longemfyseem), maar ook gezonde kinderen en ouderen, ondervinden de meeste klachten door houtrook. Zij kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of een
verslechterde longfunctie krijgen. Bij hoge blootstellingen kunnen de klachten lang aanhouden, ook als de blootstelling al is beëindigd. Hierdoor worden deze mensen belemmerd in hun dagelijkse leven.
Longpatiënten die in de buurt wonen van een vervuilingsbron zoals een houtkachel, kunnen zich daartegen niet adequaat beschermen. Het is onmogelijk om de eigen woning zodanig af te sluiten dat de rook niet meer binnendringt. Bovendien is het juist nodig om
continu te ventileren om de luchtkwaliteit binnenshuis gezond te houden.
De gemeente kan de gezondheid van longpatiënten wél beschermen. Bij het stoken van hout moet minimaal worden voldaan aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan ‘goed stoken’. Daarnaast is een stookverbod bij bepaalde weertypes: windstil weer,
temperatuurinversies, mist ed. en/of hoge concentraties luchtvervuiling sterk aan te bevelen. Een ontmoedigingsbeleid voor het stoken van houtvuur in de gemeente met name door kachels en haarden draagt bij aan de gezondheid van de inwoners. Echter,
ook al wordt aan deze maatregelen voldaan, dan nog kunnen mensen die daar gevoelig voor zijn, klachten krijgen.
Het Longfonds wil gezondheidsschade door luchtvervuiling zoveel mogelijk voorkomen.
De gemeente kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Wij vertrouwen er dan ook op dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en haar inwoners, en met name de
mensen met een chronische longziekte, beschermt tegen de schadelijke gevolgen van houtrook. Het Longfonds verzoekt de gemeente om elke situatie serieus te bekijken en te onderzoeken welke oplossing het meest geschikt is.
Met vriendelijke groet,
Longfonds (voorheen Astma Fonds)

%d bloggers liken dit: