Tag archief: drukke snelweg

…..de bewoners kregen als tip de (vieze) pijp te laten vegen…

Op kosten van de burgers weer gratis veegbeurt. Nederland is het een paradijs als je overal maling aan hebt. En dat zijn er heel veel met een houtkachel……..

steef 1389 [Desktop Resolutie]NIEUW-LEKKERLAND – In een schoorsteen van een woning aan de Claes de Jongestraat in Nieuw-Lekkerland is zondagmiddag 31 mei 2015 brand ontstaan. Rond 15.00 uur kwam er zoveel rook uit het afvoerkanaal, dat de brandweer werd gewaarschuwd. Een tankautospuit en een ladderwagen kwamen met spoed ter plaatse. De schoorsteen was met de ladderwagen slecht bereikbaar, doordat takken van een boom in de weg zaten. De takken werden weggezaagd, waarna de brandweer er alsnog bij kon. De schoorsteenpijp werd geramoneurd en de bewoners kregen als tip de (vieze) pijp te laten vegen.

In een naastgelegen pijp van het ventilatiekanaal, zat een vogelnest en een paar vogels. De diertjes zijn naar beneden gehaald. Daar namen medewerkers van dierenambulance De Kattenmand de zorg op zich.

Foto’s: Stefan van Aarle.

BRON

IMG_0289 [Desktop Resolutie]steef 1376 [Desktop Resolutie]steef 1387 [Desktop Resolutie]steef 1389 [Desktop Resolutie]steef 1395 [Desktop Resolutie]

In juni gaan de schoorsteenbranden gewoon doorrrrrrrrrrrrrrrrrr

RIVM ook bang voor de heilige rook

Mogelijk smog door paasvuren..welnee, alleen van het verkeer…..

 RIVM ook bang voor de heilige rook

smog paasvuren

SMOG WELNEE DIE ROOK IS TOCH NIET TE ZIEN>>>>>>>>>>>>

Publicatiedatum:
03-04-2015
Wijzigingsdatum:
04-04-2015

De komende dagen kunnen hoge fijnstofconcentraties in Nederland ontstaan door paasvuren, die dit weekend in Duitsland en het oosten van Nederland worden ontstoken. Dit kan leiden tot klachten aan de luchtwegen en benauwdheid.


Maar het is zo gezellig dat mensen met COPD het hele jaar door in de rook van houtkachels, open haarden, vuurkorven, BBQ, paasvuren, vreugde vuren, Kerstboomvuren enz. mogen stikken……….

2De mogelijke overlast (bijvoorbeeld rook, stof en geur) en het gebied dat hinder ondervindt is afhankelijk van het aantal paasvuren, het moment dat ze worden ontstoken en de weersituatie. Hoe groot de hinder zal zijn, is nog niet aan te geven. Waarschijnlijk zal de overlast voornamelijk in het oosten en zuiden van Nederland zijn vanwege de noorderwind.

Gezondheidseffecten

Mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last krijgen van smog. Smog kan leiden tot een toename van astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Dit gebeurt vooral wanneer er veel fijn stof in de lucht is (zoals nu door paasvuren) in combinatie met andere luchtverontreiniging. Klachten kunnen worden verminderd door zware lichamelijke inspanning (bijvoorbeeld sporten) te vermijden. Daarnaast kan overwogen worden het medicijngebruik aan te passen. Overleg hierover altijd met een arts.

Ja, neem maar extra pillen tegen de benauwdheid, als het vuurtje maar brandt. Stokers hebben toch in 80% van de gevallen maling aan de buren!!!!

Verder informatie

  • Informatie over actuele en verwachte smogniveaus vindt u op NOS-Teletekst pagina 711 en 712, de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGDAmsterdam en DCMR.
  • Op de gezamenlijke website van alle luchtmeetnetten zijn de gemeten uurconcentraties van fijnstof te vinden.
  • Achtergrondinformatie over smog vindt u in het dossier Smog van het RIVM.
  • Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijkeGGD.

De smogverwachting wordt gebaseerd op modelberekeningen. Modelberekeningen kennen onzekerheden, dit kan er toe leiden dat de werkelijk gemeten concentraties lager of hoger uitvallen dan verwacht.

Inderdaad natte vinger werk. Meten is weten. In een wijk met een paar houtkachels is de fijnstof minder dan in een wijk met meerdere houtkachels. DAAROM MOET ER BIJ DE GEDUPEERDE DOOR GEMEENTEN THUIS GEMETEN MOETEN WORDEN EN NIET ACHTER EEN BUREAU.

De meldingen komen uit het hele land, onder meer uit Groningen, Almere, Friesland en Hoofddorp. De Milieudienst Rijnmond zegt al ruim 253 klachten gekregen te hebben.

Heerlijk na de kerstboomverbrandingen de heilige paasvuren. Extra Strong FIJNSTOF. De ONCOLOOG EN LONGARTS krijgen het weer druk!!!!!!!!!!!!!!!!

Brandlucht door paasvuren in heel Nederland

In het Groningse Roodeschool hing vanochtend smog, afkomstig van de paasvuren net over de grens. Door het hele land zijn er meldingen van een ‘brandlucht’ veroorzaakt door de Paasvuren.

De meldingen komen uit het hele land, onder meer uit Groningen, Almere, Friesland en Hoofddorp. De Milieudienst Rijnmond zegt al meer dan 250 klachten gekregen te hebben, staat op de website.

Het grootste paasvuur brandt dit jaar in Espelo

In het Overijsselse Espelo staat een paasvuur van 15,43 meter hoog. Het heeft een omtrek van 108 meter. Espelo heeft daarmee het grootste paasvuur van 2014.

“Ons vuur heeft een inhoud van 4801 kubieke meter. De concurrent in Dijkerhoek heeft 4152 kubieke meter”, zegt Arjan Stevens van het paasvuur in Espelo.

Gistermiddag leek het even mis te gaan, toen de top van het paasvuur omviel. Maar de bouwers wisten die te repareren. Vanavond om 21:00 uur wordt het vuur aangestoken.

In 2012 bouwde Espelo het grootste paasvuur ter wereld. Het was toen 45,98 meter hoog en had een omtrek van 160 meter. Een cameraman van RTV Oost raakte zwaargewond toen het vuur brandde, doordat een staalkabel knapte.

Het toenemend aandeel van de huishoudens in de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen valt op. In Vlaanderen verwarmen er momenteel meer gezinnen hun woning met hout.

logovmmPERSMEDEDELING VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ  Aalst, vrijdag 19 december 2014

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is de voorbije decennia verbeterd,  maar het aandeel van de huishoudens en het verkeer stijgt

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is de voorbije jaren verbeterd. Dat blijkt uit de resultaten van twee rapporten die de Vlaamse Milieumaatschappij vandaag publiceert. In 2013 werden aanzienlijk minder verontreinigende stoffen geloosd dan in 2000. Dat heeft uiteraard een positieve impact op de omgevingslucht. In 2013 haalde Vlaanderen de meeste Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit. Opvallend is dat het aandeel van huishoudens en verkeer in de uitstoot van verontreinigende stoffen toeneemt.

Jaarlijks publiceert de VMM twee rapporten die een totaalbeeld geven van hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Het rapport ‘Lozingen in de Lucht 2000-2013’ inventariseert de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen en gaat na welke sectoren hiervoor verantwoordelijk zijn. Het rapport ‘Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest – 2013’ vat de resultaten van de luchtkwaliteitsmetingen samen. De toetsing aan de Vlaamse en/of Europese wetgeving en de trend over de jaren heen komen aan bod.

Minder uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in Vlaanderen

Op ruim tien jaar tijd is de uitstoot van stoffen die ozon vormen met een derde verminderd. Stoffen die ozon afbreken in de hogere luchtlagen het gat in de ozonlaag – zijn zelfs met 82% afgenomen. De verzurende emissie, verantwoordelijk voor de ‘zure regen’ halveerde, vooral door een dalende uitstoot van zwaveldioxide. Verder becijfert het rapport dat de uitstoot van fijn stof met 2% afnam.

De overschakeling naar aardgas, de afname in steenkoolverbruik en het lager zwavelgehalte in fossiele brandstoffen zorgden voor een daling van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Verder voerde de industrie heel wat saneringen door en verhoogde ze haar efficiëntie, ook dat heeft een positief effect op de luchtkwaliteit.

Stijgend aandeel huishoudens en verkeer

Het toenemend aandeel van de huishoudens in de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen valt op. In Vlaanderen verwarmen er momenteel meer gezinnen hun woning met hout. Dat leidt tot een duidelijke toename van de emissies van onder meer fijn stof en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK). Ook het wegverkeer blijft voor veel uitstoot van luchtverontreinigende stoffen zorgen. Het aantal wagens en de kilometers die gereden worden blijven steeds toenemen.

Persinfo: Katrien Smet Woordvoerder Vlaamse Milieumaatschappij T 053 72 65 73  |  M 0473 99 28 70 k.smet@vmm.be

BOVAG legt de vinger op de zere plek ‘de houtkachel’

Ja, fijnstof dat komt uit het oosten of van het verkeer is het standaard excuus………….

TG 7-1-2015 Autootje pesten - HoutkachelzwBOVAG zegt dat er ook eens naar houtkachels gekeken moet worden, en terecht want het verkeer is helemaal niet veroorzaker nummer 1 van fijnstof PM2.5. Het autoverkeer staat veel lager en de uitstoot daalt gestaag. (zie grafieken links van deze pagina)

De grootste hoeveelheid fijnstof PM2.5 en PM10 komt vrij door het verbranden van hout in de houtkachel/open haard van u of uw buurman en dringt diep door in omliggende woningen via kieren, deuren en mechanische ventilatie systemen.

Een voorbeeld van een melding zoals wij die regelmatig ontvangen, in dit geval uit Amersfoort, die laat zien dat veel houtkachels gebruikt worden puur om geld te besparen en niet voor de sfeer. Vaak wordt zo’n kachel ook voor de sfeer gebruikt. Nee houtkachels zijn gewoon sfeerverpesters voor omwonenden die daardoor gedupeerden worden!!!!

FORMULIER - VRAGEN OF OPMERKINGEN ###################################################   Van: M***
Onderwerp: Amersfoort
Bericht inhoud:
Nadat onze nieuwe buren op 1 september hier kwamen wonen , begon het stoken van de 
houtkachel , niet alleen voor de gezelligheid , maar het schijnt dat dit de enige warmtebronis. Ik 
moet alles dicht houden, alles stinkt en er komt ook van alles in de kachel. Maar ze zijn 
erg voor het milieu. De pijp is erg laag en komt bij onze dakkapel uit. Onze vroegere 
buurman (waar we 30 jaar naast woonden ) stookte zijn open haard nooit ( hij had een nep) 
omdat hij niet trok. Wat kunnen we hier aan doen , ikzelf heb nooit een sigaret gerookt en 
rook nu iedere dag mee.
EINDE FORMULIER
Deze mail is verzonden via contact form op Houtrook.nl

In wijken met houtkachels is luchtkwaliteit gelijk aan drukke snelweg……..

Verspreidingsberekeningen met het Nieuw Nationaal Model

colbar

23meiCongres houtstook en gezondheid 23 mei 2014 RIVM Bithoven

luc-verhees
Luc Verhees (DGMR)

lvr@dgmr.nl 088 – 346 79 03

colbar

Waarom rekenen?

Wij willen antwoord op de vraag hoe het gesteld is met de bijdrage van houtrook in de woonomgeving.

Rekenen met een gevalideerd model is eenvoudiger, sneller en goedkoper dan meten.

Concentratieberekeningen kan je uitvoeren voor elke willekeurige locatie, terwijl je niet overal meetapparatuur kunt installeren.

Rekenen: Het Nieuw Nationaal Model (NNM)

Het NNM is het in Nederland voorgeschreven model voor verspreidingsberekeningen op lokale schaal. 

Het STACKS model van DNV GL (voorheen KEMA) is een software-implementatie van het NNM.

Het STACKS model is als module opgenomen in het Geomilieu platform van DGMR.

Voorbeeld van Geomilieu output (contourplots) voor een elektriciteitscentrale

01

Berekening van PM2.5-concentraties in een fictieve wijk (I)

IMG_9493_resize
1 op de 4 ???? In steeds meer wijken zoals in deze wijk in Almere-Rook is het inmiddels 1 op 1!!!!!!!!!!!

Één op de 4 huizen heeft een houtkachel of open haard.

hagedisstraat-alemere-buiten-small
Aan de andere kant van de straat is het niet beter. Inmiddels heeft in deze straat elke woning een houtkachel. De straat wordt nu FIJNSTOFLAAN TE ALMERE-ROOK genoemd.

De huizen met een haard/kachel stoken gemiddeld 8 uur per dag gedurende 8 maanden per jaar. Aantal stookuren verschilt per huis.

Dit zijn veel stokers en stookuren(?). Deze aantallen werden genoemd in de discussie ‘fijnstofconcentraties ten gevolge van houtstook’ in de LinkedIn groep luchtkwaliteitdeskundigen.

Berekening van PM2.5-concentraties in een fictieve wijk (II)

Het RIVM geeft een gemiddelde PM2.5-emissiesterkte van 4.5 gram per stookuur. (RIVM rapport 609300027/2011). Wij kiezen hier voor 15 gram PM2.5 per stookuur  Er zijn veel ‘slechte kachels’ met onvolledige verbranding.   De verspreiding van de rook is van minuut tot minuut doorgerekend voor de periode van één jaar.

02

 Invloed van gebouwen en landschapselementen op de verspreiding van rookgassen in STACKS

STACKS houdt rekening met de invloed van één  rechthoekig gebouw op de verspreiding van rookgassen. STACKS houdt geen rekening met de invloed van andere huizen, bomen en landschapselementen. Wel indirect d.m.v. één waarde voor de terreinruwheid voor het gehele modelgebied. 03

Meer in detail rekening houden met het effect van obstakels kan met complexe CDF-modellen of met windtunnelproeven.

Resultaten

Jaargemiddelde bijdrage aan de PM2.5-concentratie bedraagt ongeveer 2 μg/m3.

a10-amsterdam

Vergelijkbaar met de bijdrage van een drukke snelweg.

Maar vooral piekconcentraties zijn interessant vanuit het oogpunt van hinder.

Piekconcentraties <> percentielwaarden

Wat zijn percentielwaarden?

04

P90 (concentratie die 10% van de tijd (875 h/jr) overschreden wordt)

05
P90 (concentratie die 10% van de tijd (875 h/jr) overschreden wordt)

P98 (concentratie die in 170 uur/jaar overschreden wordt)

06
P98 (concentratie die in 170 uur/jaar overschreden wordt)

P99.5 (concentratie die in 45 uur/jaar overschreden wordt)

07
P99.5 (concentratie die in 45 uur/jaar overschreden wordt)

Concentraties over een dwarsprofiel

08
Concentraties over een dwarsprofiel

09

Hoe nu verder?

1. Nader onderzoek naar aantallen kachels, stookgedrag en realistische emissiegetallen per kg verstookt hout

2. Modelberekeningen kunnen vervolgens een realistisch beeld geven van de bijdrage van kachels aan de lokale luchtkwaliteit

3. Extra validatie op basis van metingen is wenselijk om de geschiktheid van het STACKS-model in deze situaties aan te tonen

4. Wat zijn acceptabele niveaus voor piekconcentraties? Niet alleen voor PM2,5, maar ook voor andere stoffen

HOUTROOK.NL ZEGT: “STOPPEN MET HOUTSTOKEN IN WOONWIJKEN”. DIT RAPPORT TOONT AAN DAT HOUTSTOKEN WOONWIJKEN OMTOVERT IN DRUKKE SNELWEGEN. WIJKEN ZOALS BIJ DE A-10 IN AMSTERDAM. GEZELLIGHEID MAG DAN VEEL LEVENS KOSTEN. DIT ZIJN DE HARDE FEITEN.