Categorie Archieven: Geen categorie

OPNIEUW SCHOORSTEENBRAND OP HEIDEWEG SOEST

Bron

Geloei in en vlammen uit de schoorsteen waren voor bewoners van een vrijstaande woning aan de Heideweg in Soest zondagavond reden om de brandweer te waarschuwen. In afwachting van de komst van twee bluswagens en de hoogwerker haalden de bewoners de open haard leeg. De brandweer hoefde uiteindelijk geen extra maatregelen te nemen. De hoogwerker werd wel ingezet, maar bij controle met de warmtebeeldcamera bleek dat er geen gevaar meer was.

SOEST-Heideweg-22-mei-2016-010.jpg

Het was overigens de tweede keer in korte tijd dat de brandweer naar hetzelfde adres moest. Ook eerder was er sprake van een schoorsteenbrand.

Gedurende de afhandeling van het incident was een deel van de Heideweg afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Fijn stof, giftige stoffen (koolmonoxide en vluchtige organische stoffen) en kankerverwekkende stoffen (PAK’s) of wel houtkachel

BRON GGD FLEVOLAND

Houtvuur is gezellig en brengt sfeer in huis. Houtkachels en open haarden worden in Nederland vaak gebruikt als bijverwarming. Nadeel is dat een houtkachel of open haard veel meer verontreiniging verspreidt dan andere verwarming.

10903890_832183600178676_7220092224668863761_oDoor het stoken komen in huis meer schadelijke stoffen in de lucht, ook als het binnen niet rokerig is. Buitenshuis kunnen de schadelijke stoffen in de lucht blijven hangen, vooral bij windstil en mistig weer.

Uitstoot van houtkachels
Bij houtverbranding in kachels en haarden komen veel verschillende stoffen vrij, zoals fijn stof, giftige stoffen (koolmonoxide en vluchtige organische stoffen) en kankerverwekkende stoffen (PAK’s). Hoeveel van een stof wordt uitgestoten is afhankelijk van veel factoren. Denk hierbij aan het type kachel, brandstof, weeromstandigheden en stookgedrag. Een deel van de rook van de houtkachel of haard komt direct in de woning (binnenmilieu) van de stoker terecht. Het grootste deel wordt echter via de schoorsteen in de leefomgeving uitgestoten.

Houtrook en gezondheid
In huizen waar regelmatig hout wordt gestookt, hebben vooral kinderen een groter risico op luchtwegklachten. Voorbeelden zijn verkoudheid, astma, bronchitis en longontsteking.

De rook van een houtkachel of open haard kan voor de omgeving voor veel overlast zorgen. Het is de belangrijkste bron van geurhinder in de leefomgeving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het stookseizoen bij GGD’en geregeld melding wordt gemaakt van overlast en gezondheidsklachten als gevolg van houtverbranding. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen, zoals mensen met astma, kunnen gezondheidsklachten krijgen door de laaghangende rook.

Wat kunt u doen?

 • Zorg voor een goede ventilatie als de houtkachel of open haard brandt. Vuur verbruikt veel zuurstof; extra frisse lucht is nodig
 • Kies het juiste stooktoestel met de juiste capaciteit
 • Laat het stooktoestel en schoorsteen altijd installeren door een erkende installateur
 • Laat de schoorsteen elk jaar schoonmaken en leeg de aslade op tijd
 • Gebruik alleen speciale briketten of onbehandeld, droog en schoon hout
 • Kijk of het verbrandingsproces volledig is
 • Voorkom dat er koolmonoxide in de woning komt
 • Stook niet bij windstil of mistig weer. De rook blijft dan in de omgeving hangen.

Rook van de buren
Hinder door houtkachels komt vaak door slecht stookgedrag. Heeft u last van een open haard of houtkachel die in de omgeving gestookt wordt, ga dan eerst in overleg met de stoker.
Vaak kan de overlast op eenvoudige wijze worden verholpen.

Stappenplan
In het stappenplan (hiernaast in het rechtermenu) leest u hoe u in deze situatie kunt handelen. Dit stappenplan is niet van toepassing bij rookoverlast door een bedrijf.

Buurtbemiddeling
Wanneer het gesprek aangaan niet mogelijk is of moeilijk verloopt, dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Buurtbemiddeling is in bijna in alle gemeenten aanwezig.

Heeft u vragen over verontreiniging van houtkachels en open haarden in relatie tot uw gezondheid?
U kunt ons bereiken via:
T:
088 0029910
E: medischemilieukunde@ggdflevoland.nl

Website Platform Houtrook en Gezondheid online!

Website Platform Houtrook en Gezondheid online!

Brandweer naar schoorsteenbrandje in Maarssenbroek

BRON

MAARSSENBROEK – De Maarssense brandweer is zondagavond uitgerukt vanwege een schoorsteenbrand in Reigerskamp. Eenmaal ter plaatse hadden de gealarmeerde hulpdiensten de situatie snel onder controle.

Voor zover bekend was er in de woning in Maarssenbroek alleen sprake van rookschade en raakte er niemand gewond.

De brand trok veel bekijks.

Op kosten van de overheid werd de schoorsteen geveegd.
Er wordt toch zo goed gestookt in stookland.

Vuurkorf kankerverwekkend brand hout?

BRON Consumentenbond

Vuurkorf kankerverwekkend brand hout?

Moeten er geen eisen gesteld worden aan het brandhout? Volgens het longfonds is het verbranden van hout kankerverwekkend. Het lijkt me dat dit dan gaat om een onveilig product? Hoe kan het zo zijn dat dit vrij verkocht wordt? Moeten hier geen normen voor komen?
Link https://www.longfonds.nl/sites/default/files/Longfonds%20Verklaring%20Houtrook%20met%20logo.pdf

Betreft: Verklaring Longfonds (voorheen Astma Fonds) over houtrook en
gezondheidsschade
Geachte heer, mevrouw,
In deze verklaring van het Longfonds gaan wij in op de gezondheidsrisico’s van het
stoken van houtkachels, haarden, vuurkorven en barbecues.
Luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid van mensen. Een van de veroorzakers van
luchtvervuiling is de uitstoot van stoffen die vrijkomen bij het stoken van hout in de open
haard, houtkachel, vuurkorf of barbecue. Op lokaal niveau draagt houtrook bij aan
gezondheidsklachten door fijn stof (PM10 en met name PM2,5). Ook kankerverwekkende
(PAK’s)-en andere giftige stoffen (VOS en koolmonoxide) komen vrij bij de verbranding
van hout. Houtrook is daarmee naast een stankprobleem, ook een gezondheidsprobleem.
Mensen met een chronische longziekte zoals astma of COPD (chronische bronchitis en
longemfyseem), maar ook gezonde kinderen en ouderen, ondervinden de meeste
klachten door houtrook. Zij kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of een
verslechterde longfunctie krijgen. Bij hoge blootstellingen kunnen de klachten lang
aanhouden, ook als de blootstelling al is beëindigd. Hierdoor worden deze mensen
belemmerd in hun dagelijkse leven.
Longpatiënten die in de buurt wonen van een vervuilingsbron zoals een houtkachel,
kunnen zich daartegen niet adequaat beschermen. Het is onmogelijk om de eigen woning
zodanig af te sluiten dat de rook niet meer binnendringt. Bovendien is het juist nodig om
continu te ventileren om de luchtkwaliteit binnenshuis gezond te houden.
De gemeente kan de gezondheid van longpatiënten wél beschermen. Bij het stoken van
hout moet minimaal worden voldaan aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan ‘goed
stoken’. Daarnaast is een stookverbod bij bepaalde weertypes: windstil weer,
temperatuurinversies, mist ed. en/of hoge concentraties luchtvervuiling sterk aan te
bevelen. Een ontmoedigingsbeleid voor het stoken van houtvuur in de gemeente met
name door kachels en haarden draagt bij aan de gezondheid van de inwoners. Echter,
ook al wordt aan deze maatregelen voldaan, dan nog kunnen mensen die daar gevoelig
voor zijn, klachten krijgen.
Het Longfonds wil gezondheidsschade door luchtvervuiling zoveel mogelijk voorkomen.
De gemeente kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Wij vertrouwen er dan ook op
dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en haar inwoners, en met name de
mensen met een chronische longziekte, beschermt tegen de schadelijke gevolgen van
houtrook. Het Longfonds verzoekt de gemeente om elke situatie serieus te bekijken en
te onderzoeken welke oplossing het meest geschikt is.

Wanneer vuurkorven en fakkels voor een zacht meeneemprijsje aan de kassa´s staan van bij voorbeeld de tuincentra of tankstations, wordt er (geleidelijk) steeds meer behoefte aan brandhout gecreëerd. Voor hen is het gewoon handel!  Het brandhout wordt inderdaad ook nog vaak gezellig, maar ongefilterd in openhaarden verstookt, trendy of met het idee gas te besparen, maar op een onkundige manier en vaak op de verkeerde temperatuur. Zelfs voor de nieuwbouw zijn in nederland nog steeds geen toereikende bouwkundige eisen voor filters aan een open haard gesteld (ik heb een architect gevraagd) en wie weet of de nieuwe allesbrander deugdelijk gecertificeerd is? Geheel anders bij onze buurlanden en Skandinavië met voorschriften en stevige controles. Ondeugdelijke haarden worden na een waarschuwing  korterhand ambtelijk dichtgemetseld en daar komt de boete nog bovenop. Zachte heelmeesters……

Klachten over branderige ogen, rookstank tot en met naar lucht moeten happen voor mensen met astma of bronchitis zijn al jaren lang bij de plaatselijke GGD’s geregistreerd. De GGD heeft daarover ook een gedegen onderzoek laten doen door het RIVM en de gevaren en gezondheidsschades zijn alom bekend en mogelijk erger dan de uitlaatgassen van het autoverkeer waarover zo vaak wèl gedoe is.

Agrariërs of bedrijven worden hard aangepakt, wanneer er een melding van open vuur binnenkomt. Ook voor paasvuren is een vergunning nodig, maar particulieren kunnen helemaal niet aangepakt worden, omdat de Gemeentes er geen handhaving (lees APV-verordening) voor hebben ingericht. De politiek heeft vragen hierover ooit als niet-relevant afgedaan en nu moeten we op een wetgeving vanuit Brussel wachten voor het gehele europese gebied……want gezellig fikkiestoken, dat laat je je door de buren toch niet verbieden. Not done!

Wanneer men op “houtrook” zoekt op het internet, komen er veel klachten, maar ook veel informaties en initiatieven voorbij, zoals voorgedrukte folders over houtrookoverlast om (anoniem maar hopelijk effectief) als bijsluiter van brandhout bij de veroorzaker in de brievenbus te stoppen. Er is een landelijk burger-meldpunt waarop dan de gemeentelijke bestuurders hun actuele positie kunnen zien. Niemand wil ruzie met de buren……..!! De autoriteiten kijken weg. Ook kan men op het internet een voorbereide petitie vinden en tekenen…….of het verontrustende onderzoek van het RIVM nalezen. Maar deze oude brandhout-molen draait, politiek gezien héél erg langzaam en niemand wil zich de vingers aan die hete vuurkorven branden. De regenten in Den Haag lijken met de kop in het zand te denken:

Beste burgers, krijg allemaal maar gewoon de (fijnstof-) kanker!

(en ja topic-opener, open houtvuur is meer dan alleen maar rook- of stankoverlast, het is zelfs levensgevaarlijk!!)

 

http://www.ggdwestbrabant.nl/Themas/Milieu-en-veiligheid/Luchtvervuiling/Houtrook

enz……………….

5,5 miljoen doden door luchtvervuiling per jaar

5,5 miljoen doden door luchtvervuiling per jaar

VANDAAG, 08:58

Scholieren in China moesten in december een mondkapje dragen vanwege de ernstige luchtvervuiling AFP

Luchtvervuiling leidt jaarlijks tot de voortijdige dood van 5,5 miljoen mensen. De meeste slachtoffers vallen in China en India.

De cijfers zijn op een rij gezet door onderzoekers voor de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit 2013, maar een van de onderzoekers zegt daarover dat dergelijke cijfers niet snel veranderen.

Openbare ruimte of thuis

De lucht in de openbare ruimte wordt met name vervuild door fijnstof, afkomstig van elektriciteitscentrales, fabrieken en uitlaatgassen. 2,9 miljoen mensen komen daardoor om het leven. In 1990 waren er nog naar schatting 2,2 miljoen doden door luchtvervuiling buitenshuis, schrijft The Washington Post.

Maar ook bij mensen thuis ontstaat luchtvervuiling, door de verbranding van kolen en hout. In India alleen al komen daar 920.000 mensen door om het leven. De deeltjes die vrijkomen zijn gevaarlijk voor de gezondheid, de kans op hart- en longproblemen neemt erdoor toe. Ook de kans op kanker wordt groter.

De WHO waarschuwt dat er meer mensen dood gaan aan luchtvervuiling, dan aan ondervoeding, overgewicht of alcohol en drugs. Volgens hen is het na hoge bloeddruk, slechte eetgewoonten en roken de meest voorkomende doodsoorzaak.

In Europa en de Verenigde Staten is het aantal doden door luchtvervuiling de laatste decennia afgenomen, maar nog steeds sterven er in de Europese Unie 218.000 mensen per jaar door vervuiling van de lucht in de openbare ruimte. In 1990 waren dat er nog 350.000.

Kabinet wil overlast houtstook beperken

VANDAAG, 13:54

GETTY IMAGES

Het lijkt zo gezellig, maar als het niet goed gebeurt kan het voor heel wat overlast zorgen: een lekker vuurtje maken in je houtkachel. Het kabinet komt daarom met maatregelen die de overlast van houtstoken moeten beperken. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer. Kamer en staatssecretaris debatteren er vanmiddag over.

Uit onderzoek blijkt dat er nogal wat gezondheidsproblemen door het stoken van hout kunnen ontstaan. Het fijnstof dat vrijkomt bij rook uit houtkachels kan gezondheidsklachten zoals irritatie van ogen, neus en keel veroorzaken, maar ook ergere problemen voor bijvoorbeeld astma- of hartpatiënten.

Dijksma schrijft in haar brief dat de uitstoot van de schadelijke stoffen nogal kan verschillen en afhangt van het soort kachel, het soort hout dat gestookt wordt en de wijze van stoken.  Ze komt daarom met een aantal maatregelen. Zo komt er een ‘toolkit’ die particulieren adviseert wat de beste manier is om een vuurtje te stoken. Ook komt er een Platform Houtstook, dat mensen moet gaan voorlichten over het stoken met een houtkachel.

Voor mensen die nu al willen weten wat de beste manier is om toch een houtvuurtje te maken: de GGD adviseert mensen om de kachel niet als hoofdverwarming te gebruiken. Ook moet het hout niet nat zijn, en bij voorkeur een of twee jaar gedroogd zijn. Stoken terwijl het windstil is? Ook liever niet. De kans dat jij en je buren te veel schadelijke stoffen binnenkrijgen is dan veel groter.

In Nijmegen zal bij wijze van proef een speciale hout-app komen, die stokers informeert over weersomstandigheden en andere tips geeft.

Het gaat weer helemaal mis met de pelletcentrale

Na een periode van minder stank en rook nu weer volop rook.

En maar beweren dat het milieu vriendelijk is. Fijnstof + stank =Pelletkachel

 

Probleem van houtrook in Amersfoort

Leo de Vries
5-1-16 – 07:00

ad

De gemeenteraad buigt zich dinsdagavond opnieuw over het veronderstelde probleem van houtrook in Amersfoort. Eerdere discussies over het handhaven van stookexcessen leverden niets op.

Je komt in de persoonlijke levenssfeer van zowel de stoker als de klager

Astrid Janssen, raadslid GroenLinks

Het zijn enkele lokale gevallen én ontwikkelingen in andere gemeenten die GroenLinks, ChristenUnie en Amersfoort2014 ertoe brengen de overlast van houtrook op de politieke agenda te zetten.

,,We krijgen regelmatig meldingen van overlast door het stoken van bijvoorbeeld houtkachels,” zegt raadslid Astrid Janssen van GroenLinks. ,,En de discussie is niet nieuw. Dus proberen we deze week een soort stand van zaken te krijgen van de rookoverlast in Amersfoort.”

Supergevoelig
Janssen vindt de discussie over houtrook ‘supergevoelig’. ,,Je komt dan in de persoonlijke levenssfeer van zowel de stoker als de klager. Want houtstook kan zowel plezier  opleveren als tot overlast leiden.”

De drie politieke partijen willen de discussie over het stoken van hout in kachels, open haarden, vuurkorven en tuinhaarden aanzwengelen om zich te laten informeren. Janssen: ,,Andere gemeenten zijn er nu ook mee bezig. We zijn benieuwd wat voor maatregelen zij nu wel of niet treffen.”

De discussie over houtstook laaide kort op in de jaren 2010 en 2012. Toen klaagden bewoners van straten in Zielhorst en Hoogland over buren die met grote regelmaat hout stookten om hun woningen te verwarmen. Ze klaagden over gezondheidsklachten en milieuverontreiniging. ,,We hopen straks vast te kunnen stellen of het probleem in Amersfoort zo groot is dat het de volksgezondheid raakt of dat het veel kleiner van omvang is,” zegt  Janssen.

Niet meetbaar
In 2012 maakte de gemeente kenbaar dat zij amper mogelijkheden had om op te treden. Er zou sprake zijn van een beperkt aantal klachten (zo’n tien per jaar) en de overlast zou objectief niet meetbaar zijn. De conclusie: als er geen sprake is van meetbare overtreding of gebruik van niet-goedgekeurde houtkachels, kan de gemeente niets doen.

De raadsfracties die de zaak nu aankaarten, benadrukken dat ze op voorhand nog geen conclusie willen trekken. ,,We laten ons alleen informeren,” zegt Sieta Koet van Amersfoort2014. ,,Er komen deskundigen, maar hopelijk ook mensen die zelf overlast ervaren. We horen ze aan en kijken dan of er voldoende aanleiding is om een politieke discussie op te starten.”

Koet, die zich al vaker sterk maakte voor houtrookklagers, hoopt dat wetgeving en meetapparatuur inmiddels zo ver zijn voortgeschreden dat gemeenten een middel in handen krijgen om op te kunnen treden in geval van zware overlast.

Traditie :-) Vuurwerkslachtoffer in Hengelo: Man raakt gewond door ontploffende vuurkorf

BRON:RTV-OOST Aan de Breemarsweg in Hengelo is vanavond een gewonde gevallen nadat vuurwerk ontplofte in een vuurkorf.

Het slachtoffer is met een ambulance afgevoerd. Het ongeluk gebeurde toen het slachtoffer zelf vuurwerk in de vuurkorf gooide. Toen de man zich omdraaide, ontplofte de vuurkorf. Een deel kwam in de rug van het slachtoffer terecht.

Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet bekend.

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=234524&cat=1&_ga=1.260429573.965744888.1451654296#

Ach ja traditie dan mogen er best wel slachtoffers vallen toch…..

 

Zolang ze zelf maar t slachtoffer zijn van de eigen domheid heb ik er geen moeite mee. Misschien eens over nadenken om dit soort personen een deel van de kosten voor de behandeling zelf te laten betalen bovenop het eigen risico.

 • Hersenloos, dit soort mensen maken het dat ze vuurwerk willen verbieden.

   

  Hoe dom ben je dan, wat een stomme os!